Asfalten

  • Asal Mohtashami
Lokaludvalget arbejder på at skabe et attraktivt mødested på Asfalten, Klitmøllervej 16, der kan understøtte sunde idrætsfællesskaber.

Lokaludvalget afholder løbende arrangementer og aktiviteter for børn og unge for at vise pladsens potentiale som mødested for forskellige former for idræt- og streetaktiviteter, særligt den uorganiserede idræt. 

Senest er der opført en graffitivæg, hvor alle helt lovligt må lave graffiti, hvilket har skabt masser af positiv aktivitet på pladsen. Derudover arrangerer Børn og Unge arbejdsgruppen Vanløse Games for børn og unge hver sommer. 

Ønsket er, at der på sigt etableres en multifunktionsplads og en lethal på pladsen, som kan imødekomme brugere og lokale borgeres behov på alle tider af året.