Borgermøde om brændefyring

  • ""
Vanløse Lokaludvalg afholder borgermøde om de brændeovnsproblematikker, der er i bydelen.

Der er i denne tid fokus på klima og forurening, hvor specielt CO2 og luftforurening fra biler er omdiskuteret. Lige så vigtig er debatten om forurening fra brændeovne i byen. Vanløse er en bydel med mange villaer og således også mange brændeovne. Derfor afholder lokaludvalget borgermøde om brændefyring. Formålet med borgermødet er at udbrede viden og forståelse omkring problemerne med brændeovnsfyring samt at mødet bliver en indledning til aktiviteter vedr. bedring af brændeovnsproblemer i Vanløse. 

Må man fortsat bruge brændeovn som varmeforsyning, må der være brændeovne i nybyggeri og hvad med retten til at hygge eller retten til ren luft? Spørgsmålene er mange men et er sikkert. Skal vi nå en reduktion af CO2 inden 2025, og en forbedring af luftkvaliteten i København, er alle nødt til at tage fat.

Tid og sted

Borgermødet afholdes tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00-21.15
i Café Oasen, Kulturstationen Vanløse

Debatpanel

  • Skorstensfejermester i Københavns Kommune Henrik B. Jensen
  • Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening, formand Kjeld Secher
  • Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, sekretariatsleder Kjeld Vang
  • HOFOR, gaschef Morten Stanley
  • Proces Sander ApS (filterteknik), direktør Tonny Sander
  • Living Flames A/S (Gas og vand/damp baserede “brændeovne”), direktør Lasse Andkjær Nielsen

Ordstyreren er tidligere direktør for Det Økologiske Råd, Christian Ege Jørgensen. Der vil være oplæg af seniorrådgiver Kåre Press, Det Økologiske Råd.