Bydelsplan

  • ""
Se bydelsplanen for 2017-2020

Bydelsplaner styrker sammenhængen mellem den bydækkende og den lokale politik i København. Man kan kalde bydelsplanerne for lokale hensigtserklæringer fra bydelens borgere til Borgerrepræsentationen, om hvad borgerne ønsker for deres egen bydel i fremtiden. 

En bydelsplan er altså både et visionspapir for lokaludvalgene, en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel – og et lokalt inspirationskatalog og indblik til Borgerrepræsentationen, hvor de kan se, hvilke lokale udfordringer og potentialer, der optager borgerne i de forskellige bydele.

Bydelsplanlægningen har to overordnede formål:

At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling set i relation til den gældende kommuneplan