Høringer

  • ""
Vanløse Lokaludvalg bliver hørt i sager, der handler om vores bydel og om større planer, som berører udviklingen af hele København

Københavns politikere og forvaltninger sender løbende sager i høring hos Lokaludvalget, når de ønsker en lokal tilbagemelding på en konkret plan eller forslag. Formålet med en høring er at høre, hvad lokale borgere, interesse- eller frivillige organisationer og virksomheder mener, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Det kan handle om fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre, kultur og meget mere.

Her kan du læse lokaludvalgets høringssvar.

Aktuelle høringer

Københavns Kommunes høringsportal, Bliv Hørt, kan du få et overblik over, hvilke planer kommunen pt har i høring, og hvilke høringssvar andre borgere har givet til planerne. Her kan du også indsende dit eget høringssvar til en aktuel sag.