Idrætsudvikling i Grøndal og Bellahøj

  • Jonathan Ussing Magyar
Lokaludvalget arbejder på at få lavet en helhedsplan for Grøndal og Bellahøj i tæt samarbejde.

Vanløse Lokaludvalg ønsker i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, lokale idrætsforeninger, boligforeninger samt Brønshøj-Husum Lokaludvalg at rejse forslag om udarbejdelse af en helhedsplan for Bellahøjmarken i Vanløse bydel. Helhedsplanen skal med sit helhedsperspektiv imødekomme lokale ønsker og behov for en tidssvarende anvendelse af Bellahøjmarken og området omkring til rekreation, udendørs bevægelse, aktiviteter og idræt.   

Det foreslåede helhedsplansområde afgrænses af Hvidkildevej, Bellahøjvej, Frederikssundsvej, Borups Alle, Hulgårdsvej og medtager desuden Genforeningspladsen. Området rummer faciliteter som Bellahøjmarken, Bellahøj Svømmestadion, Bellahøj Hallerne, ATK-hallen, Grøndal MultiCenter og Genforeningspladsen. Hertil kommer, at området bør ses i sammenhæng med de tilgrænsende grønne områder, herunder de grønne anlæg omkring Bellahøjhusene, Rødkildeparken og Genforeningspladsen. 

Generelt for området gælder, at det omfatter en række store, adskilte grønne områder og idrætsanlæg, men der efterspørges en større samtænkning, herunder en fysisk sammenhæng via stiforbindelser og adgangsveje. Hertil kommer, at området byder på en række oplagte muligheder for tiltrængte forbedringer af eksisterende faciliteter og udvikling af nye rekreative tilbud samt bevægelses- og idrætstilbud. Endelig kalder området på en mere overordnet vision, der kan imødekomme Københavns og lokalområdets behov for tidssvarende fritids- og idrætsfaciliteter og som kan udnytte de store potentialer, der findes i området.