Medlemmer

Vanløse Lokaludvalg består af 23 medlemmer.

De 9 medlemmer er politisk udpeget af partierne i Borgerrepræsentationen. De øvrige 14 medlemmer repræsenterer forskellige foreninger i Vanløse og blev valgt på valgmødet, der blev afholdt den 28. februar 2018. 

For hvert medlem af Lokaludvalget er der to suppleanter. Suppleanterne træder midlertidigt ind i lokaludvalget, hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, eller er inhabil ved behandling af ansøgninger til Lokaludvalget.

Se listen over medlemmer herunder.                                                                                                                                                                        .