Natur og Miljøstation

Vanløse Lokaludvalg har i de sidste 6 år arbejdet på en Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen.

Formålet er at skabe et samlingssted for oplysning, undervisning, udveksling af erfaringer, nytænkning og udvikling inden for natur- og miljøproblematikken. Projektet er allerede beskrevet i lokaludvalgets Bydelsplan 2017-21 samt i Udviklingsplan for Damhussøen og Damhusengen 2017.

Vanløse Lokaludvalg har inddraget Damhusengens Skole, Ungecenter Vanløse, Sejlklubben (Fritidscenter Vanløse), Energi & Vand, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, Damhusengens Bilaug, Enggruppen og Enggruppens høslætlav samt andre frivillige aktører i udformningen af projektet. I øjeblikket er der på grunden opsat en midlertidig Natur- og Miljøstation med bilaugets bistader, skur og en undervisningstrailer, som er taget i brug af skoler og institutioner. Der er givet dispensation i forhold til søbeskyttelseslinien.

Natur- og Miljøstationen vil med sine fysiske rammer og faciliteter imødekomme efterspørgslen på undervisning, oplysning og aktiviteter i naturen. Som samlingssted for skole, fritidsklub, formidlingscentre og lokale foreninger vil Natur- og Miljøstationen ligeledes skabe rum og mulighed for større samarbejde på tværs. Herunder er der indsat korte beskrivelser af, hvordan de nævnte aktører vil anvende Natur- og Miljøstationen.

Projektbeskrivelse og Arkitekttegninger

Se forslag og arkitekttegninger til Natur- & Miljøstationen herunder: