Om Vanløse Lokaludvalg

Københavns Lokaludvalg

Vanløse Lokaludvalg er et af de i alt 12 lokaludvalg i Københavns Kommune.

Vanløse Lokaludvalg er dit bindeled til Borgerrepræsentationen på rådhuset. Vi rådgiver Københavns Kommune i forbindelse med den lokale byplanlægning og vi skaber dialog med Vanløses borgere og sørger for, at idéer og ønsker til bydelens udvikling bliver hørt. Lokaludvalget støtter lokale initiativer gennem Vanløsepuljen og sætter selv projekter i gang, til gavn for bydelens borgere.

Vanløse bydel dækker ud over postnummer 2720 også områder i postnumrene 2700 Brønshøj og 2400 København NV.

I Lokaludvalget sidder der 23 medlemmer, hvoraf de 9 er udpeget fra hvert af de politiske partier der sidder i Borgerrepræsentationen. De resterende 14 medlemmer repræsenterer forskellige frivillige foreninger i Vanløse.

Ordinære Lokaludvalgsmøder

Vanløse Lokaludvalg holder møde hver måned undtagen juli. På ca. hvert andet møde behandler vi ansøgninger om puljemidler.

Tid og sted

Alle møder bliver afhold i Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse. Hvert møde begynder kl. 18.30 med borgernes tid, hvor alle er velkomne til at stille spørgsmål til lokaludvalget.