Trafikplan

Lokaludvalget vil udarbejde en Trafikplan på baggrund af borger- og interessentinddragelse i Vanløse

Lokaludvalgets arbejdsgruppe for Trafik og Plan har løbende fået henvendelser om de trafikale udfordringer i Vanløse. I den forbindelse er det besluttet at udarbejde en trafikplan for Vanløse, der tager afsæt i en mere overordnet og systematisk tilgang til bydelens trafikale udfordringer, og som gennem borgerdialog og inddragelse af særlige interessentgrupper får afdækket de udfordringer og muligheder som den almindelige vanløseborger oplever i sin hverdag.  

Målet er bl.a. at skabe et bedre overblik over de største problemstillinger, så lokaludvalget og politikerne i Borgerrepræsentationen har et bedre grundlag for at sikre, at alle trafikanter kan færdes under trygge forhold i bydelen. Vanløseborgerne vil løbende blive inddraget i arbejdet, bl.a. planlægges en borgerpanelundersøgelse.

Resultaterne inddrages i den kommende Trafikplan som bliver en del af Bydelsplan 2021 -2024. Bydelsplan 2021 - 2024 tager afsæt i lokale visioner for Vanløses udvikling. Læs mere om bydelsplanen her

Bliv hørt - Borgerpanelsundersøgelse om trafikken i Vanløse
I forbindelse med Trafikplanen foretager arbejdsgruppen for Trafik og Plan en ny digital borgerpanelsundersøgelse om trafikken i Vanløse.

Undersøgelsen bliver sendt ud via vores digitale borgerpanel i slutningen af marts 2021 og vi vil gerne høre din mening. Er du endnu ikke tilmeldt vores borgerpanel, så kan det gøres her.

Mød os
Når Corona pandemien giver os mulighed vil Trafik- og Plan komme ud og fortælle mere om trafikplanen og lokaludvalgets arbejde. Læs mere om Vanløse Lokaludvalgs Trafik- og Plan arbejdsgruppe her.

Trafikulykkestal for Region Hovedstaden
Region Hovedstaden har lanceret trafikullykkestal for hele Region Hovedstaden. Her kan man se tal for trafikulykker helt ned på gadeplan. Der er registreret tal fra 2018 til i dag baseret på opkald til vagtcentralen på 1-1-2 og til Akuttelefonen 1813. Du finder oversigten over trafikulykkerne her.