Udvikling af multifunktionspladsen

  • Asal Mohtashami
Lokaludvalget arbejder på at skabe et attraktivt mødested på multifunktionspladsen, der kan understøtte sunde idrætsfællesskaber.

Vanløse Lokaludvalg arbejder for at skabe et urbant, multifunktionelt og fleksibelt område med bedre sammenhænge til de eksisterende faciliteter på det forholdsvis tomme asfaltareal ’Asfalten’, Klitmøllervej 16, ved Vanløse Idrætspark. 

Lokaludvalget afholder løbende arrangementer og aktiviteter for børn og unge for at vise pladsens potentiale som mødested for forskellige former for idræt- og streetaktiviteter, særligt den uorganiserede idræt. Senest er der opført en graffitivæg, hvor alle helt lovligt må lave graffiti, hvilket har skabt masser af positiv aktivitet på pladsen. Derudover arrangerer Børn og Unge arbejdsgruppen Vanløse Games for børn og unge hver sommer. 

Lokaludvalgets arbejde med multifunktionspladsen indgår i et samarbejde med lokale skoler, fritidsklubber, boligforeninger, idrætsforeninger, repræsentanter for den uorganiseret idræt og Kultur- og Fritidsforvaltningen om at udvikle og styrke rammerne for idræt og bevægelse i bydelen. I efteråret 2021 vil lokaludvalget afholde en workshop med dialog om, hvordan vi skaber bedre sammenhæng mellem faciliteterne, og hvordan vi i bydelen udnytter de eksisterende faciliteter endnu bedre. I denne sammenhæng vil man også drøfte en mere konkret udvikling af Multifunktionspladsen for at sikre en lokal forankring og for at området indtænkes i bredere helhedsplaner for idrætsudvikling i Vanløse - herunder byggeriet af Damhusengens Skole.