Vanløse Saloner 2019

  • ""
Debatsaloner i Vanløse

Vanløse Saloner er navnet på en række lokale debataftener, som skal skabe debat i Vanløse ved at introducere vanløseborgere for forskellige temaer og holdninger efterfulgt af en fælles debat. En stor del af projektet er at fremme netværk og gensidig forståelse blandt bydelens borgere. Lokaludvalget vil med projektet have Vanløseborgerne i tale og fremme dialogen i Vanløses lokalsamfund.

Emnerne til salonerne skifter fra gang til gang, men fælles for dem er, at relevante oplægsholdere inviteres til at gå i dialog med publikum om det relevante emne.