Vanløse som Demensvenlig bydel

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal gøre Vanløse til en demensvenlig bydel fra 2021-2023.

Formålet med forsøgsprojektet, og målet med at skabe en demensvenlig bydel er, at mennesker med demens og deres pårørende kan fortsætte med at leve et meningsfuldt liv i eget hjem og på trods af sygdom forblive en del af lokalsamfundet. Vanløse Lokaludvalg er en central samarbejdspartner og vil indgå som referencegruppe i projektet og dermed give konkrete input til udvikling af indsatser baseret på vores kendskab til målgruppen og lokalområdet. 

Arbejdsgruppen for Social og Sundhed planlægger tre byvandringer for forvaltningen, som sætter fokus på relevante problematikker i forhold til demens. Derudover vil arbejdsgruppen afholde et borgermøde, der introducerer projektet, når og hvis Covid-19 situationen tillader det.