Vanløse som Demensvenlig bydel

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal gøre Vanløse til en demensvenlig bydel fra 2021-2023.

Målet med at skabe en demensvenlig bydel er, at mennesker med demens og deres pårørende kan fortsætte med at leve et meningsfuldt liv i eget hjem og på trods af sygdom forblive en del af lokalsamfundet. Biblioteket, sundhedshuset, den lokale café, supermarkedet, idrætshallen og parken skal opleves som trygge og inkluderende steder at opholde sig, og det skal være lettere at finde rundt i byrummet. Projektet skal være med til at fremme viden og skabe opmærksomhed om demens blandt alle beboere i Vanløse. Samtidig skal flere kende til de tidlige tegn på demens og de positive muligheder, der er ved en diagnose. Erfaringerne fra Vanløse danner efterfølgende grundlag for, hvordan hele Københavns Kommune kan blive demensvenligt.

Vanløse Lokaludvalg er en central samarbejdspartner og indgår som referencegruppe i projektet og giver dermed konkrete input til udvikling af indsatser baseret på vores kendskab til målgruppen og lokalområdet. Arbejdsgruppen for social og sundhed har som opstart på projektet arrangeret tre byvandringer i Vanløse, som har givet projektledelsen en masse viden om de forskellige områder i bydelen, samt undervejs peget på konkrete samarbejdspartnere.