Virtuelt interessentmøde om brugen og udviklingen af idrætsfaciliteter i Vanløse

Vanløse Lokaludvalg inviterer til virtuelt interessentmøde om brugen og udviklingen af motions- og idrætsfaciliteter i Vanløse.

Mødet afholdes tirsdag den 20. april kl. 19.00-21.00.

Hensigten med mødet er at samle alle relevante interessenter for at anlægge et helhedsperspektiv på idrætten i Vanløse (området omkring Vanløse Idrætspark). Mødet skal afklare anvendelsen og behovet for motions-og idrætsfaciliteter, og sammen skal vi drøfte, hvordan faciliteterne i området kan udnyttes bedre.    

Er din forening, skole, fritidshjem etc. interesseret i at deltage i mødet, så kontakt Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på: vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk 

Dagsorden for interessentmøde: 

Kl. 19:00-19.10 Velkomst v. Brian Jørgensen, medlem af Vanløse Lokaludvalg og VIF    

Kl. 19.10-19.20 Status og orientering v. Kultur- og Fritidsforvaltningen v. Tine Kjer (Kultur V) og Nanna Bøttiger (Sekretariat og Byudvikling)

  • Status på den nuværende brug og efterspørgslen på motions- og idrætsfaciliteter.
  • Orientering om muligheder for bedre udnyttelse af motions- og idrætsfaciliteter såvel kommunale rammer og indsatser for etablering af nye faciliteter  

Kl. 19.20-19.25 Skolernes brug og efterspørgsel af motions- og idrætsfaciliteter i området v. Max Ulrich Larsen, skoleleder på Damhusengens Skole  

Kl. 19.25-19.30 Fritidsinstitutionernes brug og efterspørgsel af motions- og idrætsfaciliteter i området v. Henrik Bachmann, pædagogisk leder, Område Brønshøj og Vanløse   

Kl. 19.30-19.35 Idrætsforeningernes brug og efterspørgsel af motions- og idrætsfaciliteter i området v. Jens Andersen, Formand for Vidar og Vanløse Idrætsråd  

Kl. 19.35-19.40 Den uorganiseret idræts brug og efterspørgsel af motions- og idrætsfaciliteter i området v. Britt Naundrup, Koordinator for det opsøgende team, Fritidscenter Vanløse  

Kl. 19.40-19.45 Streetaktiviteter på Multifunktionspladsen v. Lars Pedersen, Institut for Urban Kunst   

Kl. 19.45-19.50 Orientering om Vanløse Lokaludvalgs arbejde med Multifunktionspladsen v. Per Stengade, medlem af Vanløse Lokaludvalg     

Kl. 19.50-20.45 Fælles drøftelse  

  • Hvordan kan de eksisterende motions- og idrætsfaciliteter i området udnyttes bedre i forhold til eksisterende efterspørgsel  
  • Fælles overordnet vision for udvikling af Multifunktionspladsen  
  • Fælles efterspørgsler på nye faciliteter  
  • Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem aktørerne i området  

Kl. 20.45 -21.00 Opsamling og afslutning v. Brian Jørgensen 

Vi ser frem til mødet og håber at se så mange lokale aktører som muligt.