Så er overførselssagen 2021 afsluttet og med godt nyt til Vanløse

I Overførselssagen 2020-21 er der afsat penge til følgende initiativer i Vanløse. Alle tiltag støttes af Vanløse Lokaludvalg.

Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter. Parterne er enige om at afsætte midler til en udskiftning af stengulvet i Grøndal MultiCenter, som på nuværende tidspunkt er så nedslidt, at det udgør en risiko for at centeret må lukke. Der afsættes 9,9 mio. kr. til anlæg af nyt stengulv i centeret.

Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark. Parterne er enige om at afsætte midler til at udskifte den nedslidte kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark, så banen fortsat kan benyttes. Der afsættes: 4,4 mio. kr. til udskiftning af kunstgræsbanen, som efter planen skal stå klar til efterårssæsonen.

”I lokaludvalget synes vi det er en god ide og kan notere at det er et af de ældste anlæg for kunstgræs, og dermed slidt godt ned, så det trænger i den grad til udskiftning.” Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.

Udvidet planlægningsbevilling i forbindelse med udvidelse med specialklasserække på Kirkebjerg Skole. Parterne er enige om at afsætte midler til yderligere planlægning af udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg Skole. Der afsættes 2,7 mio. kr. til planlægning af udvidelse med specialklasserække på Kirkebjerg Skole.

Omdannelse af Helga Larsens Plads. Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse for at omdanne Helga Larsens Plads med inddragelse af de lokale borgere og lokaludvalget. Der afsættes: 0,6 mio. kr. til en foranalyse. Resultaterne af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget forventeligt primo 2022, så det kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022.

”Vi er meget glade for at der er afsat penge til Helga Larsens plads, og dermed sat fokus på pladsen, så vi kan stå endnu stærkere til næste års budgetaftale. Lokaludvalget har arbejdet med Helga Larsens plads siden 2013 og vi ser frem til at samarbejde om den kommende borgerinddragelsesprocess, hvor vi selvfølelig vil inddrage naboerne til pladsen.” Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.

Renovering af bro over Harrestrup Å ved Vanløse Byvej. Reparation af hegn, udskiftning af plankedæk med fastgørelse af løse skruer, udskiftning af rækværk med genanvendelse af pressegitre, reparation af trådhegn og fjernelse af bevoksning under og omkring broen.

”Det er en fantastisk god ide og på høje tid, da den ellers ville blive lukket ned ved årets udgang, fordi det simpelthen er for farligt at færdes der. Der er løse skruer, brædder mm. så det skal fikses hurtigst muligt.” Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.

Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne. Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne i København. Der afsættes 0,6 mio. kr. på service i 2021 til analysen. Analysen skal indeholde konkrete forslag til udvidelse af parkeringszonerne, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2022.

"Vanløse Lokaludvalg vil gerne anbefale at man tager området omkring Genforeningspladsen og Hvidkildevej med i de overvejelser. Derudover ønskes det at området mellem Hvidkildevej og Randbølvej kommer med i parkeringszonen, med en grænse til Hulgårdsvej og Sallingvej. Området omkring Linde Allé, som støder op til Vanløses parkeringszone, bør også medtages." Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.

Du kan læse om hele overførselssagen herunder.

Overførselssagen 2020-2021