Borgerpanelundersøgelse om trafikken i Vanløse

I dag sender lokaludvalget en ny Borgerpanelundersøgelse ud til medlemmerne af det digitale borgerpanel, der omhandler trafikken i Vanløse.

I dag sender lokaludvalget en ny Borgerpanelundersøgelse ud til medlemmerne af det digitale borgerpanel, der omhandler trafikken i Vanløse.

Lokaludvalgets arbejdsgruppe for Trafik og Plan har løbende fået henvendelser om de trafikale udfordringer i Vanløse. I den forbindelse er det besluttet at udarbejde en trafikplan for Vanløse, der tager afsæt i en mere overordnet og systematisk tilgang til bydelens trafikale udfordringer. På denne baggrund har arbejdsgruppen udarbejdet en borgerpanelundersøgelse som sendes ud til borgerpanelets ca. 3700 medlemmer. Resultaterne inddrages i den kommende Trafikplan. 

Målet med Trafikplanen er at skabe et bedre overblik over de største trafikale problemstillinger, så lokaludvalget og politikerne i Borgerrepræsentationen har et bedre grundlag for at sikre, at alle trafikanter kan færdes under trygge forhold i bydelen.

Spørgeskemaundersøgelsen kan besvares frem til den 14. april 2021.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kontakt venligst Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk

Er du endnu ikke medlem af Vanløse Lokaludvalgs digitale borgerpanel?

Du kan nå det endnu. Tilmeld dig det digitale borgerpanel, og du vil få undersøgelsen tilsendt efter påske.

God fornøjelse.