Virtuelt møde - trafiksikkerhed i Katrinedalskvarteret

Vanløse Lokaludvalg inviterer til virtuelt møde om trafiksikkerhed i Katrinedalskvarteret den 16. marts kl. 19.

Vanløse Lokaludvalg inviterer til virtuelt interessentmøde for områdets beboere og forældre til børn på skoler og i daginstitutioner i Katrinedalskvarteret tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19-20.30 på Teams.
Mødet afholdes i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Du finder link til mødet nederst på siden.

Mødet vil fokusere på 2 emner, dels konkrete løsninger for sikker skolevej, herunder Kiss & Ride og fodgængerovergang ved skolen, dels Katrinedalskvarteret som trafik-ø, for at reducere den gennemkørende trafik.

Program

19.00 - Velkommen v. Bent Christensen Vanløse Lokaludvalg

19.05 - Teknik- og Miljøforvaltningen v. trafiksikkerhedsekspert Søren Troels Berg: Trafiksikkerhed ved Katrinedals Skole, herunder nylige tiltag for sikre skoleveje og mulige tiltag i fremtiden

19.35 - Spørgsmål til trafiksikkerhed og sikre skoleveje

19.50 - Teknik- og Miljøforvaltningen v. enhedschef Søren Kastoft: Status på den nyetablerede løsning til reduktion af gennemkørende trafik i Katrinedalskvarteret. Mulighed for spørgsmål.

20.05 - Afsluttende spørgsmål

20.15 - Afrunding v. ordstyrer og tak for i aften v. Bent Christensen

Deltagelse

Grundet den nuværende Covid-19-situation afholder vi mødet via Microsoft Teams og du kan følge mødet hjemmefra via en computer, tablet eller smartphone. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kan deltage i debatten ved at stille skriftlige spørgsmål undervejs i mødet via chatfunktionen eller mundtligt ved 'ræk hånden op' funktionen.

Du kan deltage i det digitale borgermøde ved at følge dette link eller ved at sætte følgende link ind i din browser: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQzOTNiOWItYWRiY...