Teknik- og Miljøborgmesteren besøgte Vanløse Lokaludvalg i november

Lokaludvalget havde deres årlige besøg af Teknik- og Miljøborgmesteren d. 24. november.

Vanløse Lokaludvalg viste Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen deres projekter og drøftede mærkesager på borgmesterens årlige visit i bydelen d. 24. november. Lokaludvalget og borgmesteren startede besøget med at se på udfordringer med de igangværende trafikomlægninger i Katrinedalskvarteret, hvor Teknik og Miljøudvalget har godkendt en løsning for fredeliggørelse, som også lokaludvalgets arbejdsgruppe for Trafik og Plan og flere grundejerforeninger har meldt positivt tilbage på, men som nu udføres i en helt anden form end fremlagt, bl.a. uden cykelsti ved udkørslerne og store problemer med skiltningen.

Lokaludvalg og borgmester trak herefter inden dørs i Kulturstationen, hvor lokaludvalget præsenterede ønsket om et grønt åndehul på Helga Larsens Plads og mulighederne for en nærgenbrugsstation med byttefaciliteter på pladsen, samt lokaludvalgets planer om at etablere en midlertidig natur- og miljøstation ved Pumpestationen på Damhusengen. Herudover blev der samlet op på tidligere drøftelser om svære kryds og fodgængerovergange, herunder også supercykelstiens krydsning af Grøndals Parkvej fra Linde Allé. Borgmesteren var meget lydhør overfor lokaludvalgets ønsker og vil gerne følge op på sagerne.