Ansøgningsfrist til Vanløsepuljen 16. august

Har du en idé til en aktivitet, et projekt eller et arrangement, som kan gøre Vanløse til en sjov, grøn og attraktiv bydel? Så søg!

Med Vanløsepuljen ønsker Vanløse Lokaludvalg at inspirere Vanløses borgere til at skabe tværgående, bydelsrelaterede, og netværksdannende aktiviteter.

Næste ansøgningsfrist er den 16. august med behandling på lokaludvalgets møde den 16. september.

I denne ansøgningsrunde behandler vi juleansøgninger, så har du en god idé til et hyggeligt julearrangement i de kolde vintermåneder, så send en ansøgning til Vanløsepuljen

Alle borgere, foreninger, institutioner m.m. kan søge Vanløsepuljen om støtte. Aktiviteten skal være offentlig tilgængelig og foregå i Vanløse eller være for Vanløses borgere. Lokaludvalget støtter som udgangspunkt ikke projekter, der har været afholdt, inden sagen er behandlet i lokaludvalget.

Her finder du retningslinjer og ansøgningsskema.

Som følge af COVID-19 er det en forudsætning, at arrangementet til enhver tid overholder myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger. Det betyder for eksempel, at man ikke kan anvende de bevilgede midler, så frem arrangementets forventede antal deltagere overstiger de gældende rammer for forsamlinger på tidspunktet for arrangementets gennemførelse.

Har du spørgsmål, skriv gerne til Mikkel Larsen, Pulje- og projektmedarbejder, Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på H03U@kk.dk.