Snart gennemføres projekt Damhusdæmningen

Projekt Damhusdæmningen skal forbedre trafikforholdene og er en del af KK's klimatilpasningsplaner.

Vanløse Lokaludvalg har i de seneste måneder løbende samarbejdet med Teknik- og Miljøforvaltningen om tilretning af projektforslag for Damhusdæmningen, der er led i Københavns Kommunes klimatilpasningsplaner, således at Damhussøen kan rumme mere vand ved skybrud og samtidig en mulighed for at forbedre trafikforholdene for de mange cyklister og fodgængere, der dagligt færdes på dæmningen.

Det endelig projektforslag, som er udarbejdet på baggrund af en tidligere borgerinddragelse og er et af lokaludvalgets bydelsplanprojekter gennem flere år, skal fremlægges til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget den 20. september 2021 og planer om anlæg efterår 2022.

Gennemførsel af projektet betyder, at dæmningen hæves og bliver bredere og mere sikker for alle, både de løbende og de gående, der nyder søen og engen, og de mange, der bruger supercykelstien. Fokus på funktionalitet og trafiksikkerhed betyder, at de nuværende træer ind mod engen må fældes og erstattes af nye træer i samme antal, som der fældes, og plantes ved foden af den nye dæmningsprofil. I den forbindelse er forvaltningen meget opmærksom på at skaffe erstatnings leve- og rastesteder for flagermusene i området, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Træfældning vil ske uden for yngleperioden.