Borgermøde om bymidten 8. juni

Vanløse Lokaludvalg inviterer til borgermøde og workshop om bymidten den 8. juni kl. 18-21.

Kom til borgermøde med paneldebat og workshop og hjælp os med at finde ud af, hvordan får vi en mere sammenhængende og attraktiv bymidte i Vanløse.

Til panelet har vi inviteret Planchef Kenneth Horst Hansen, Flemming Fenger, GEV og Kronen. 

Hvad er din holdning til vores bymidte? Og hvordan vil du gerne have, at den udvikler sig?
Skal Vanløse bymidte i højere grad danne ramme for flere sociale og kulturelle arrangementer eller bør man hellere prioritere en grøn byoase? Hvad skal der til for at skabe en spændende og indbydende handelsgade? Findes der smartere løsninger på cykelparkering, end der i dag optager store dele af pladsarealet i bymidten? Og skal man skrue op eller ned for den gennemkørende trafik i bymidten? 

Kom til borgermødet og hjælp os med at finde ud af, hvordan vi får en bydel, der er attraktiv at besøge og bo i!

Tid: tirsdag den 8. juni 2021 kl. 18-21
Sted: Café Oasen, Kulturstationen Vanløse, 1 .sal
Frode Jakobsens Plads 4.

Program

Check in  - 18:00
Velkomst - 18:15
Paneldebat  - 18:20–18:50 
Workshops - 19:00 – 20:30
Forplejning og socialisering - 19:30 – 20:00
Opsamling  - 20:30 – 20:45
Afrunding og hygge - 20:45 –21:00

Der serveres en sandwich i pausen, og caféen vil være åben.

Link til det videre arbejde i Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a44ObqzWKIsNrV0cqMfrOk-4cGC3f6EAa...