Søg Københavns Kommunes pulje til biodiversitet

Vil du være med til at skabe mere og bedre natur i København?

Så søg Københavns Kommunes pulje til biodiversitet.

Puljen skal gøre det lettere for københavnerne at engagere sig i og bidrage til mere bynatur og biodiversitet og derigennem give københavnerne endnu flere naturoplevelser i byen.

Puljen støtter projekter i København, der engagerer københavnerne i at skabe mere og bedre bynatur og i at pleje naturen på en måde, som giver mulighed for at skabe og bevare levesteder samt forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr.

Eksempler på projekter, der kan opnå støtte, er: 

  • områder, der omdannes fra græsplæne til blomstereng (både private og offentlige) 
  • planter og frø til at etablere bede omkring gadetræer
  • befæstede arealer (fortove og asfaltarealer m.v.), der begrønnes med fokus på biodiversitet 
  • formidlingsaktiviteter som fx foredrag i boligforeninger og skoler om, hvordan man i det konkrete område kan arbejde med at øge kvaliteten af natur. 

Ansøgningsfrist: 18. april og 1. september 2021.

Læs mere om puljen på Københavns Kommunes hjemmeside