Idrætsworkshop 27. oktober

27 okt

Dato

ons. 27. okt. kl. 17.30 til kl. 19.30
Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Vil du være med til at prøve at få sat bevægelse i Vanløse på den kommunale dagsorden i årene fremover?

På Klitmøllervej 16 ligger ca. 4000m2 i daglig tale kaldet "Asfalten" eller "Multifunktionspladsen".  Arealet er oplagt til at understøtte en mangfoldighed af bevægelsesaktiviteter såvel udendørs som indendørs spændende fra de traditionelle indendørsidrætter (badminton, basket, floorball, håndbold, gymnastik, cheerleading mv.) til udendørs aktivitetsmuligheder for småbørn, ældre, street og rullehockey og samtidig være et sted, hvor man "bare" kan mødes med andre fra lokalområdet. 

Endelig vil området kunne binde idræt og bevægelse sammen fra Damhusengens skole og Vanløsehallerne over Vanløse Idrætspark til Damhusengen. 

Kom og del dine tanker og visioner, når vi onsdag den 27. oktober sammen udveksler idéer til, hvordan vi kan styrke rammerne for idræt og bevægelse i bydelen de næste 5-10 år. På mødet vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at konkretisere projektet, så vi inden jul kan orientere de nyvalgte politikere i Kultur- og Fritidsudvalget om vores idéer. 

Tilmelding: Tilmeld dig workshoppen senest mandag den 20. oktober via vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk

Tid og sted: onsdag den 27. oktober 2021 kl. 17.30-19.30 i Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse

Arrangementet afholdes af Vanløse Lokaludvalg i samarbejde med Vanløse Idrætsråd, Kultur V og Idrætsudvikling.