Lokaludvalgsmøde

14 okt

Dato

tor. 14. okt. kl. 18.30 til kl. 22.00
Kulturstationen Vanløse/Teams
Lokaludvalget holder møde en gang om måneden.

Her drøfter vi aktuelle sager, der vedrører Vanløse, godkender høringssvar, orienterer hinanden om vores arbejde i de forskellige arbejdsgrupper, og på ca. hvert andet møde behandles der puljeansøgninger.

Lokaludvalgsmøderne holdes torsdage fra kl. 18.30 i Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte med, når vi diskuterer. Den første halve time er borgernes tid. Her er der mulighed for at spørge lokaludvalget til råds, præsentere en sag, som vi bør se nærmere på, eller lignende. 

I denne tid kan møderne være virtuelle og så afholdes de via Teams. Hvis møderne er virtuelle, er du velkommen til at sende os en mail med input til lokaludvalgsmødet på vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du finde dagsordener og referater fra lokaludvalgsmøderne.