Social og Sundhed

01 nov

Dato

man. 01. nov. kl. 14.00 til kl. 16.00
Kultursalen, Kulturstationen/Teams
Arbejdsgruppemøde i lokaludvalgets Social- og Sundhedsgruppe

Vanløse Lokaludvalgs Social og Sundhedsarbejdsgruppe forbereder sager og udarbejder udkast til høringssvar til lokaludvalget på det social- og sundhedsfaglige område. Arbejdsgruppen har blandt andet fokus på ensomhed, tryghed og udsatte grupper. Desuden har gruppen taget initiativ til en række projekter i bydelen; både konkrete arrangementer som Gæstebud på Vanløse Torv, borgermøder, foredrag og netværksmøder. Arbejdsgruppemøderne afholdes som regel i Kultursalen i Kulturstationen Vanløse. I øjeblikket afholdes mange arbejdsgruppemøder virtuelt på Teams.