Trafik og plan

02 jun

Dato

ons. 02. jun. kl. 17.00 til kl. 19.00
Kultursalen, Kulturstationen Vanløse/Teams
Arbejdsgruppemøde i lokaludvalgets Trafik- og Plangruppe.

Vanløse Lokaludvalgs Trafik- og Plan arbejdsgruppe laver forarbejde og projekter for lokaludvalget indenfor områder af trafikal og byplanmæssig karakter. Gruppen udarbejder desuden en del udkast til høringssvar. Arbejdsgruppemøderne afholdes som regel i Kultursalen. I øjeblikket afholdes en del møder dog virtuelt via Teams.