Projekter

Vanløse Lokaludvalg laver hvert år en række borgerrettede projekter med det formål at styrke nærdemokratiet i Vanløse. Læs om projekterne herunder.

Vanløse Lokaludvalg laver en ny Bydelsplan for 2021.
Børn og Unge arbejdsgruppen vil gerne sætte fokus på unge og tryghed i Vanløse.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal gøre Vanløse til en demensvenlig bydel fra 2021-2023.
En Natur og Miljøstation ved Damhusengen- og søen.
Bedre brugerinddragelse og understøttelse af kulturelle aktiviteter.
Lokaludvalget vil udarbejde en Trafikplan på baggrund af borger- og interessentinddragelse i Vanløse
Lokaludvalget arbejder på at skabe et attraktivt mødested på Asfalten, Klitmøllervej 16, der kan understøtte sunde idrætsfællesskaber.
Kom med til Repair Café Vanløse, der afholdes 2. søndag i hver måned i Kultursalen på 1. sal i Kulturstationen Vanløse.
Lokaludvalget har siden 2013 arbejdet for at forskønne Helga Larsens Plads

Sider


Lokaludvalgets egne projekter fra 2013-2016

Her kan du læse evalueringer af lokaludvalgets egne projekter fra 2013, 2014, 2015 og 2016.