Projekter

Vanløse Lokaludvalg laver hvert år en række borgerrettede projekter med det formål at styrke nærdemokratiet i Vanløse. Læs om projekterne herunder.

Lokaludvalget arbejder på at få lavet en helhedsplan for Grøndal og Bellahøj i tæt samarbejde.
Har du brug for råd og vejledning til et lokalt projekt du går og bakser med? Så kan lokaludvalgets sekretariat måske hjælpe dig.
Vanløse Lokaludvalg laver en ny Bydelsplan for 2021.
Børn og Unge arbejdsgruppen vil gerne sætte fokus på unge og tryghed i Vanløse.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal gøre Vanløse til en demensvenlig bydel fra 2021-2023.
Vanløse Lokaludvalg har i de sidste 6 år arbejdet på en Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen.
Bedre brugerinddragelse og understøttelse af kulturelle aktiviteter.
Lokaludvalget vil udarbejde en Trafikplan på baggrund af borger- og interessentinddragelse i Vanløse
Lokaludvalget arbejder på at skabe et attraktivt mødested på multifunktionspladsen, der kan understøtte sunde idrætsfællesskaber.

Sider


Lokaludvalgets egne projekter fra 2013-2016

Her kan du læse evalueringer af lokaludvalgets egne projekter fra 2013, 2014, 2015 og 2016.