Projekter

Vanløse Lokaludvalg laver hvert år en række borgerrettede projekter med det formål at styrke nærdemokratiet i Vanløse. Læs om projekterne herunder.

""
I byttestationen kan du aflevere tøj, bøger, spil, værktøj, planter, eller hvad du nu har, du ikke længere har brug for.
""
Hold Vanløse Ren er et årligt tilbagevendende projekt, hvor skoler og institutioner samler skrald i Vanløse.
""
God mad, hygge og samtaler om tilbud, der er i Vanløse, til ensomme og udsatte.
""
Trykning og netværksmøde om hvidbogen "Idrætten og Vanløse - en borgerundersøgelse om idræt og motion i Vanløse".
Debatsaloner i Vanløse
""
Luciaoptog og julestue for børn og voksne.
""
Hvert år stiller lokaludvalget et juletræ op på Vanløse Torv og afholder juletræstænding for byens borgere.
""
Lær om spiselige planter og smag på Grøndalsparken.
""
Hvert år i september afholder Vanløse Lokaludvalg Årstidsfest for alle bydelens borgere.

Sider


Lokaludvalgets egne projekter fra 2013-2016

Her kan du læse evalueringer af lokaludvalgets egne projekter fra 2013, 2014, 2015 og 2016.