Borgermøde om metro til de nordvestlige bydele

Kom til borgermøde og hør om planerne for en metro til de nordvestlige bydele

Onsdag den 27. september kl. 17.30-20.30 inviterer Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse Lokaludvalg til borgermøde om metro til de nordvestlige bydele.

Lokaludvalgene arbejder for en metrolinje som både servicerer bydelenes borgere samt Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital - til glæde for ansatte, patienter og pårørende. Med endestation på Herlev Hospital, bliver metroen også knyttet sammen med letbanen i Ring 3.

Til borgermødet er der oplæg fra Metroselskabet, Økonomiforvaltningen og lokaludvalgene, efterfulgt af en politisk debat.

Tilmelding

Af hensyn til forplejningen er tilmelding påkrævet.

Tilmeld dig til ZM9U@kk.dk.

Kontakt

Biblioteket på Rentemestervej

Rentemestervej 76

Del med