Københavns Kommunes logo

Det lokale miljøarbejde

Hvert år tilrettelægger lokaludvalgene det lokale miljøarbejde, gennemfører egne miljøaktiviteter og giver økonomisk støtte til lokale miljøprojekter.

Det er lokaludvalgets opgave at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål og gennemføre egne miljøaktiviteter.

Lokaludvalgets miljøaktiviteter understøtter kommunens politikker og strategier på området. Herunder Bynaturstrategien, Fællesskab København, Klimatilpasning, Agenda 21- strategien og Københavns Kommunes strategi om at blive CO2 neutral hovedstad. 

Lokaludvalgets Natur & Miljø arbejdsgruppe laver forarbejde, projekter og udkast til høringssvar for lokaludvalget indenfor Natur- og miljøområdet.

Gruppen koordinerer lokaludvalgets egne Natur- & Miljøprojekter, og tager initiativ til nye projekter og aktiviteter. Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med pleje- og udvikling samt tilpasning af skybrudsplaner og projekter i de grønne områder. Vanløse Lokaludvalg har som medlem af parkbrugerrådet deltaget som samarbejdspartner og høringspart ved udarbejdelsen af udkastet til Teknik- og Miljøforvaltningens udviklingsplan for Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken. 

Andre aktivitetsområder for gruppen er bl.a.: Skybruds- og LAR løsninger, ressourceeffektivisering, affald, sortering og genbrug og udarbejdelse af oplysende materiale til borgerne, ligesom gruppen arrangerer naturvandringer, ture samt events og møder om aktuelle emner indenfor natur- og miljøområdet.

Lokaludvalgets miljøinitiativer

Vis alle

Udviklingsplan for Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken 2017

Vanløse Lokaludvalg har som medlem af parkbrugerrådet deltaget som samarbejdspartner og høringspart ved udarbejdelsen af udkastet til udviklingsplanen for Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken. Lokaludvalget er meget tilfreds med resultatet og glæder sig til at følge udviklingen.

Udviklingsplanen er blevet godkendt i Det Grønne Råd. 

Du finder udviklingsplanen her.

Fotograf
Per Stengade

Københavns Kommunes miljøinitiativer

Vis alle

Københavns nye strategi for biodiversitet

København skal have en ny strategi for biodiversitet. Og du kan bidrage med input!

Biodiversitetsstrategien skal udvikles i 2021 og tage udgangspunkt i en bred inddragelse af københavnerne, grundejere og Danmarks Naturfredningsforening.

Biodiversitetsstrategien skal styrke kommunens arbejde med biodiversitet, så det bliver en integreret del af sagsbehandlingen, samt skabe ejerskab og forankring af biodiversitets-dagsordenen hos eksterne aktører og borgere i København for at få mere vild natur og flere arter i byen.