Borgerpanel: Copenhagen Historic Grand Prix

27.06.2019
  • ""
Vanløse Lokaludvalg vil i uge 33 2019 udsende en borgerpanelundersøgelse om Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj.

Undersøgelsen sendes ud til medlemmerne af Vanløse Digitale Borgerpanel (ca. 3.500 medlemmer). Copenhagen Historic Grand Prix gennemføres hovedsageligt i Vanløse, nemlig på Bellahøjmarken.

Undersøgelsen spørger ind til, hvilken værdi arrangementet har for bydelen og København, og vil afdække eventuelle oplevede gener (såsom trafikale udfordringer eller støjgener under løbet) og genernes omfang i forbindelse med arrangementet. 

”Copenhagen Historic Grand Prix har i de senere år været en tilbagevendende begivenhed i Vanløse. Ved Bellahøj samles motorentusiaster en weekend i august, hvor der køres ræs i nye og ældre racerbiler. Med borgerpanelundersøgelsen vil vi høre vanløseborgere om, hvad de synes om arrangementet, og hvilken værdi arrangementet skaber for bydelen”, fortæller Bent Christensen, Formand for Vanløse Lokaludvalg.

Det er planlagt, at borgerpanelundersøgelsen sendes ud i løbet af august 2019. Resultaterne af borgerpanelundersøgelsen vil efterfølgende blive offentliggjort på lokaludvalgets hjemmeside samt blive drøftet på et af lokaludvalgets møder i efteråret 2019.

Vil du deltage i undersøgelsen?

Så kræver det, at du er tilmeldt Vanløse Digitale Borgerpanel. Er du ikke tilmeldt borgerpanelet, kan du tilmelde dig her (man skal være fyldt 15 år og have bopæl i Vanløse for at kunne tilmelde sig borgerpanelet). Vi efterlyser flere borgere, der bor i Grøndalskvarteret.