Budgetaftale 2018 – Hvad betyder det for Vanløse?

17.06.2019
  • ""
Københavns Kommunes budget for 2018 blev natten til fredag den 8. september 2017 aftalt.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti blev natten til fredag den 8. september 2017 enige om Københavns Kommunes budget for 2018. Flere af lokaludvalgets ønsker er blevet hørt.

Bedre kultur- og  idrætsfaciliteter

Københavns Kommune vil blandt andet forbedre byens kultur- og idrætsfaciliteter. For Vanløses vedkommende bliver der sat penge af til dræning af fodboldbaner på Damhusengen og til nyt indgangsparti til Kulturstationen, som begge var nogle af lokaludvalgets ønsker. 

Til budgetforhandlingerne blev det ikke til en udvidelse af Kulturstationen med ny og større musikscene, men på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. september 2017, blev det besluttet at bevillige 2,6 millioner til en ny scene. En visionær politisk beslutning, som vil skabe nye rammer for den kulturelle vækst i Vanløse.

Fuldautomatisk cykelparkeringsanlæg

Vanløse får også et nyt fuldautomatisk cykelparkeringsanlæg ved Vanløse Station. Vanløse Station er en af de stationer, som lider af cykelkaos. Stationen er en central pendlerstation, hvor mange parkerer deres cykel og behovet for yderligere cykelparkering er stort.

Borgerrepræsentationen har afsat 3,6 millioner kroner til det særlige fuldautomatiske P-hus for cykler. DSB ønsker at samarbejde med Københavns Kommune om etablering af anlægget og vil ligeledes bidrage med 3,6 mio. kr. Anlægget kommer derfor til at koster over 7 millioner kr.

Det fuldautomatiske cykelanlæg starter som et forsøgsprojekt. Selve anlægget skal kunne rumme 60 cykler, der vil blive hentet frem og tilbage af en robot. Før at anlægget kan blive en realitet skal der laves en VVM redegørelse, en såkaldt vurdering af virkninger for miljøet. Derudover vil det kræve en lokalplan. Det bliver derfor ikke en realitet i nærmeste fremtid.

Selvom det nye fuldautomatiske cykelanlæg ikke er lige på trapperne er lokaludvalget positivt stemt overfor det nye anlæg. Det bliver spændende med de forskellige perspektiver der i, at teste et sådan anlæg, som også vil gøre København og DSB til ’first movers’ i Danmark i forhold til fuldautomatisk cykelparkering.

Forsøgsprojektet vil give DSB, Københavns Kommune og borgerne i København en konkret viden, som kan danne grundlag for eventuelt kommende anlæg ved stationer, hvor der er begrænset plads.

Se interviewet fra TV2 Lorry med lokaludvalgets formand om det nye forsøgsprojekt. 

Du kan læse mere om budgetaftalen 2018 her.