Det har Vanløse fået i Budget 2020

04.10.2019
Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre er blevet enige om budgetaftalen for 2020.

Vanløse Lokaludvalg er særligt glade for, at der er kommet en løsning på bådebroen i Damhussøen, så Fritidsklubben Sejlklubben og Energi og Vand nu igen kan komme på søen, og folk kan nyde en is på bådebroen. Derudover glæder vi os over, at man har hørt klubberne og de mange aktive frivilliges bekymringer for driften af vores fritidsfaciliteter, og der genindføres halinspektører i 4 haller i byen, herunder Vanløsehallerne.

Derudover er der afsat midler til at flytte Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor til Jydeholmen 15, så der kan gøres klar til at bygge 20 botilbudspladser på Linde Alle. Kirkebjerg skole udvides med 32 specialundervisningspladser og der planlægges 40 specialundervisningspladser på Heerupskolen på Frederiksgårds Allé.

Oversigt over budgetsager i Vanløse:

BU37 Renovering af bådebro for Sejlklubben Damhussøen under Fritidscenter Vanløse. For at Sejlklubben Damhussøen under Fritidscenter Vanløse igen kan tilbyde sejlsport, er parterne enige om at afsætte midler til at renovere Sejlklubbens bådebro og pontonbro.
Der afsættes:
− 0,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til renovering af bådebro og pontonbro.

KF54 Genindførelse af halinspektører i fire haller

Der er udfordringer med uro og uhensigtsmæssig adfærd på flere af Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter. Parterne er enige om at afsætte midler til fast bemanding i Bellahøjhallerne, Sundby Idrætspark, Ryparken Idrætsanlæg og Vanløsehallerne i tidsrummet mandag- fredag kl. 15.00-24.00 og lørdag-søndag kl. 7.00-24.00.

Der afsættes:
− 6,1 mio. kr. årligt på service i 2020-2023 til genindførelse af halinspektører.
− 0,2 mio. kr. på service i 2020 til engangsinvestering til køretøjer, arbejdspladser, mobiler mv.

SO6 Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser

Det blev med Overførselssagen 2018-2019 besluttet at flytte Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor fra Linde Allé for at gøre plads til 20 botilbudspladser til udsatte borgere på grunden. Parterne er enige om at afsætte midler til flytning af områdekontoret.
Der afsættes:
− 1,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til flytning af områdekontoret til Jydeholmen 15.
− 16,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til indretning og ombygning af Jydeholmen 15.
− 1,4 mio. kr. i samlet anlæg i 2019-2020 til lokalplansproces.
− 0,6 mio. kr. på service i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 og frem til Børne- og Ungdomsforvaltningen som kompensation for en forudsat tidligere besluttet effektivisering, hvor områdekontoret skulle anvende færre m2 på Linde Allé.
− 0,6 mio. kr. på service i 2020 og 0,9 mio. kr. årligt i 2021-2022 til reservationsleje af Linde Allé.
− 0,9 mio. kr. på service i 2023 og frem til nedskrivning af indtægtskrav.
− 1,3 mio. kr. på service i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. i 2021 og frem i mindreudgifter som følge af lavere huslejestigning i 3. mandslejemål end forudsat ved Overførselssagen 2018-2019. Parterne er enige om, at dækning af deponering til flytning af områdekontoret anvises på lånerammen i 2019. Ved Overførselssagen 2018-19 blev der afsat 28 mio. kr. til deponering. Det reelle behov er dog 11,3 mio. kr., hvorfor der tilbageføres 16,7 mio. kr. på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

SO79 Husleje til opretholdelse af midlertidigt botilbud på Hyldeblomsten

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre nødvendig kapacitet på området borgere med handicap ved at forlænge lejen af det midlertidige botilbud på Hyldeblomsten, indtil det endelige botilbud på Sundevedsgade står færdigt. 
Der afsættes: 
− 1,8 mio. kr. på service i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021, 1,9 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 til forlænget husleje og lejeregulering.

BU7/BU10 Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af 152 nye specialundervisningspladser til børn med ADHD og autisme. På Østerbro opføres en helt ny specialskole med plads til 120 specialundervisningspladser i eksisterende bygninger på Rosenvængets Hovedvej, på samme matrikel som Skolen på Strandboulevarden. Specialskolen etableres med eget produktionskøkken og eget udeareal. Idrætsfaciliteter og kemi- og fysiklokaler deles med Skolen på Strandboulevarden. Parterne afsætter desuden midler til at udvide Kirkebjerg Skole i Vanløse med 32 specialundervisningspladser til i alt 81 specialundervisningspladser.
Der afsættes:
− 181,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til ny specialskole med 120 specialundervisningspladser til børn med ADHD og autisme på Rosenvængets Hovedvej.^*
− 52,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til udvidelse af Kirkebjerg Skole med yderligere 32 specialundervisningspladser til børn med ADHD og autisme. Planlægningsfasen er ikke afsluttet, hvorfor der er usikkerhed om økonomien. Parterne er enige om, at der tages stilling til evt. behov for supplerende anlægsmidler i forbindelse med Overførselssagen 2019-2020 eller Budget 2021.

BU45/BU9 Planlægning af ny kapacitet på specialområdet

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af 60 specialundervisningspladser til sårbare unge (HAFNIA-tilbud) og elever med udviklingsforstyrrelser på Skolen på Strandboulevarden og Heerupskolen. Ved udvidelse af specialklasserækken HAFNIA på Skolen på Strandboulevarden flyttes 200 klubpladser til ledige lokaler på Kastelvej.
Der afsættes:
− 2,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til planlægning af en udvidelse af specialklasserækkerne HAFNIA på Skolen på Strandboulevarden med 20 ekstra pladser, samt flytning af 200 klubpladser fra Skolen på Strandboulevarden.
− 0,3 mio. kr. på service i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til tomgangsleje på Kastelvej.
− 3,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til planlægning af 40 specialundervisningspladser på Heerupskolen.

BC10 Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak

Investering i udvikling af koncepter og metoder for bedre at udnytte ledige baner i Grøndal MultiCenter i formiddagstimerne og i de tidlige eftermiddagstimer. Investeringen skal gøre disse baner attraktive for brugere, som har tid til idrætsudøvelse midt på dagen, og som ikke i forvejen er naturlige brugere af faciliteterne.

Der afsættes:
− 0,6 mio. kr. på service i 2020 og 0,6 mio. kr. 2021  

Læs mere

Læs mere om budget 2020 via dette link: https://www.kk.dk/budget2020