Følgegruppe for byggesag vedr. 20 botilbudspladser på Linde Allé

27.03.2020
Socialforvaltningen skal opføre et botilbud til udsatte voksne på Linde Allé i Vanløse

Socialforvaltningen i Københavns kommune skal opføre et botilbud med 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé 40 i Vanløse. 

Planlægningsfasen vedrørende byggeprojektet er i gang, og Socialforvaltningen ønsker at nedsætte en lokal følgegruppe til byggesagen, for at fremme en konstruktiv dialog med lokalområdet forud for åbningen af botilbuddet.

Formålet med en sådan følgegruppe er, at sikre dialogen mellem byggesagen og lokalområdet. I følgegruppen kan lokalområdet komme med input og perspektiver på, hvordan det nye byggeri på bedst mulig vis kan indpasses i lokalområdet. For at sikre den relevante lokale repræsentation i følgegruppen, har Socialforvaltningen bedt Vanløse Lokaludvalg om at forestå udpegningen af lokale medlemmer. 

Vanløse Lokaludvalg besluttede den 12. december 2019, at foreslå flg. sammensætning af lokale interessenter:

  • 2 repræsentanter fra Vanløse Lokaludvalg, lokaludvalget udpegede Charlotte Tørngren og Peter Haahr som repræsentanter
  • 1 repræsentant fra Vanløse Privatskole
  • 1 repræsentant fra Behandlingsskolerne, som er en specialskole, der driver forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov
  • 1 repræsentant fra den selvejende daginstitution Børnehuset Spiretoppen (Linde Allé 32) og fra den kommunale daginstitution Langhuset (Linde Allé 35)
  • 1 repræsentant fra hver af de boligforeninger, der ligger tættest på, dvs. ejerforening E/F Linde Allé (Linde Allé 48 A og B og 46); andelsboligforening Damsøvænget (Linde Alle 41-43 og Stilledal 35-53); andelsboligforening A/B Hyltebjerg Allé 17-37 og almen boligafdeling Stilledal, Samvirkende Boligselskaber (Stilledal nr. 26-48).

Den enkelte forening/institution udpeger selv deres repræsentant og vi opfordrer til, at I lokalt koordinerer mest muligt, så følgegruppen får nogle aktive medlemmer med et godt netværk i nabolaget. 

Vanløse Lokaludvalg regner med, at der kan afholdes borgermøde, som aftalt, i samarbejde mellem lokaludvalg, Socialforvaltningen og følgegruppe, når følgegruppen er færdig.

Tids- og procesplan for byggeriet

Processen for det kommende byggeri deles i to faser: planlægningsfasen og anlægsfasen. Planlægningsfasen er i gang og slutter i august 2020. Anlægsfasen påbegyndes, når der er afsat en anlægsbevilling til opførsel af byggeriet i forbindelse med de årlige forhandlinger om budget og slutter når byggeriet er taget i brug. Hvis der bliver afsat en anlægsbevilling til byggeriet i budget 2021 (efterår 2020) er rådgiverens forventede tidsplan for ibrugtagning af byggeriet i starten af 2024.