Giv os dine input til forslag til revision af retningslinjer for altaner

27.11.2020
Vi vil gerne høre din mening om forslaget til de nye retningslinjer for altaner i København

I maj drøftede Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune om de gældende retningslinjer for altaner fra 2017 er tilstrækkelige i forhold til at varetage den arkitektoniske kulturarv og kvaliteter som byliv, gårdmiljøer og dagslys. På baggrund af denne drøftelse har forvaltningen udarbejdet et forslag til revision af retningslinjerne. Retningslinjerne lægger blandt andet op til, at der skal tages mere hensyn til kulturarv, dagslys og friarealer. Det foreslås, at der skal gives færre tilladelser til altaner mod gaden, at altandybder reduceres og at bygninger fra før 1856 ikke kan få altaner. 

Hvis du har bemærkninger til de nye retningslinjer, er du velkommen til at give dem til kende på via: vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk eller via lokaludvalgets facebook og instagram senest d. 6. december. Dine bemærkninger vil blive taget med videre til lokaludvalgsmødet i december. Et endeligt forslag til de nye retningslinjer vil blive fremlagt den første halvdel af 2021.

Læs de nye retningslinjer for altaner nedenfor.