Københavns Kommuneplan 2019 - Verdens by med ansvar i høring

28.08.2019
  • ""
Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har sendt forslaget til Kommuneplan 19 i offentlig høring, og vi vil gerne høre din mening.

Med input fra knap 7.000 københavnere er forslaget til Københavns Kommuneplan 2019 nu klar og sendt i høring.

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling. Med Københavns Kommuneplan 2019 sættes rammerne for Københavns udvikling over de næste 12 år. Kommuneplan 2019 består af tre overordnede dele – en politisk hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.

Den offentlige høring af Københavns Kommuneplan 2019 løber fra den 27. august til 22. oktober 2019, hvor du har mulighed for at give din mening til kende med et høringssvar på Bliv Hørt. Du kan også deltage i forskellige arrangementer, hvor du kan komme med input og forslag til kommuneplansforslaget. Bl.a. har Københavns Kommune planlagt to bydelsdebatter i Jernbanebyen på Vesterbro den 28. august og i Tingbjerg den 3. september 2019. Derudover er der planlagt to konferencer i samarbejde med Estate Media den 18. og 24. september 2019.

Hold dig opdateret og læs mere om arrangementerne for høringer og borgermøder her.

Overordnede mål for arealanvendelsen i Københavns Kommune

Overordnet byudvikling - Retningslinjer for byudvikling, særlige byomdannelsesområder, midlertidige anvendelser samt højhuse.

Boliger og byliv - Retningslinjer for lokalisering af boliger, boligstørrelser, udendørs opholdsarealer, institutioner og faciliteter, forebyggelse af støjgener, kulturarv samt bebyggelsesbevaring.

Erhverv - Retningslinjer for lokalisering af erhverv, kreative zoner, virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt centerstruktur for detailhandel.

Trafik - Retningslinjer for cyklisme, fodgængere, byens kollektive trafik, vejnettet, trafiksikkerhed og tryghed, parkering samt færdsel på og langs vandet.

Energi og miljø - Retningslinjer for energiforsyning, fjernkøling, klimatilpasning, tekniske og miljøbelastende anlæg, affald samt forurenet jord og overskudsjord. 

Rekreation og natur - Retningslinjer for friluftsliv og -anlæg, natur, vandløb, søer og kystvande, kystnærhedszonen og kolonihaver. 

 

Høringsfrist

27. august til 22. oktober 2019