Opdatering om vejarbejde på Jernbane Allé

12.04.2019
  • ""
Det planlagte vejarbejde på Jernbane Allé i krydset fra Vanløse Allé til Grøndals Parkvej udsættes til 2018.

Teknik og Miljøforvaltningen har varslet, at der ville blive udlagt ny asfalt på Jernbane Alle, i uge 37 fra Grøndals Parkvej til Vanløse Alle. Asfaltarbejdet er planlagt udført efter forventet afslutning på bryggeriet til Kronen.

Asfaltarbejdet ville betyde at rutebusserne skulle omlægges af Vanløse Alle og Apollovej. Grundet forsinkelser ved bryggeriet til Kronen ville busruterne blive udsat for endnu en omlægning hvilket ville skabe yderligere forvirring for buspassagererne.
Det er konstateret at de rester af sporvognsskinner, der ligger under asfalten på en del af Jernbane Alle, skal fjernes før udlægningen af ny asfalt.

Efter en helhedsbetragtning og for at mindske generne for buspassagererne har Teknik og Miljøforvaltningen valgt, at udsætte asfaltarbejdet på kørebanen på Jernbane Alle til 2018. Der vil fortsat blive udlagt ny asfalt på den planlagte del af cykelstien.