Overførselssag 2019-2020: Nyt budgetnotat med mulig løsning for trafikafvikling og sikker skolevej ved Randbølvej

15.05.2020
Nu er forhandlingerne om overførselssagen 2019-2020 i København afsluttet.

I forhandlingerne var der enighed om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde et budgetnotat til Budget 2021 med løsningsforslag til Randbølvej med fokus på forbedring af trafiksikkerheden, sikre skoleveje ved Katrinedal skole og reducering af den gennemkørende trafik på de private fællesveje i området. Det skal også afdækkes, om området kan etableres som en trafik-ø. Budgetnotatet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2021. Vi vil i Lokaludvalget arbejde videre med konkrete kommentarer til den endelige udformning.

Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg, udtaler i den sammenhæng:

"Vi er rigtig glade for, at Randbølvej har været en del af forhandlingerne om overførselssagen, men knap så glade for, at der ikke er sat midler af til genåbningen af Randbølvej.  Det er dog positivt, at en sikker skolevej indgår i, hvordan man ønsker at løse situationen.  Vi glæder os til at høre mere om, hvordan en trafik-ø kan være med til at løse de udfordringer, der er med trafikafviklingen på Randbølvej, og vi vil fortsat lægge stor vægt på, at den gennemkørende trafik mindskes, og at der skabes en sikker skolevej i fremtiden. Vi vil gerne inddrage Katrinedal Skole i overvejelserne"

Til forhandlingerne om overførselssagen blev der også afsat 1,5 mio.kr. til udarbejdelse af et ideoplæg for omdannelse af Bispeengen. Frederiksberg Kommune har afsat yderligere 1,5 mio. kr. til projektet. Ideoplægget for området ved Bispeengbuen har til formål at give kommunerne et fælles beslutningsgrundlag for, hvordan området kan omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned.

”I ideoplægget for Bispeengen vil vi gerne have et løsningsforslag, hvor skybrudsvand fra Grøndalsåen og Lygteåen indtænkes, f.eks. gennem Grøndalsparken” siger Bent Christensen.

Bydelsoversigt