Søg Vanløsepuljen

07.10.2020
Har du en ide, som skal have hjælp til at blive til virkelighed?

Med Vanløsepuljen ønsker Vanløse Lokaludvalg at inspirere Vanløses borgere til at skabe tværgående, bydelsrelaterede og netværksdannende aktiviteter. Næste ansøgningsfrist er den 26. oktober, og i denne ansøgningsrunde kan du også søge om støtte til projekter i 2021.

” Coronapandemien medfører fortsat restriktioner på den måde, vi omgås hinanden. Derfor efterspørger vi ansøgninger med projekter - store som små - med kreative og forsvarlige måder at være sammen på i denne særlige periode under pandemien. Det kan være udendørs aktiviteter i bydelens parker, skraldeindsamling, udendørs koncerter eller foredrag med siddepladser m.v.”, fortæller Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.

Nye måder at være sammen på

Vanløsepuljen modtager hvert år adskillige ansøgninger på sociale og kulturelle aktiviteter i Vanløse. Før COVID-19 brød ud i Danmark blev bl.a. et fastelavnsoptog og et foredrag med forfatteren Merete Pryds Helle gennemført med hjælp fra Vanløsepuljen. Under COVID-19 har der været store begrænsninger for sociale arrangementer, og flere lokale arrangementer i Vanløse har været nødsaget til at aflyse. Vanløsepuljen har dog løbende modtaget en række ansøgninger med forsvarlige måder at være sammen på, som lokaludvalget efterfølgende har støttet.

”Lokaludvalget er meget taknemlig for de engagerede vanløseborgere, der har sendt ansøgninger med forsvarlige måder at samle vanløseborgere på. Vi har støttet fællessang fra altanerne på Vanløses plejecentre, teaterforestillinger for bydelens skoler samt en interaktiv app, der lærer Vanløses børn og unge om bydelens grønne områder. Vores ansøgere har i år ydet en ekstra indsats ved at være omstillingsparate i forhold til myndighedernes sundhedsmæssige retningslinjer, og vi i lokaludvalget er glade for at kunne støtte projekterne”, afslutter Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.

Alle borgere, foreninger, institutioner m.m. kan søge Vanløsepuljen. Aktiviteten skal være offentlig tilgængelig og foregå i Vanløse eller være for Vanløses borgere. Støtten udbetales, når projektet er afsluttet og gives altid som en underskudsbevilling.

På lokaludvalgets hjemmeside kan læse mere om Vanløsepuljen, og hvordan du søger. 

Som følge af COVID-19 er det en forudsætning, at arrangementet til enhver tid overholder myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger. Det betyder for eksempel, at man ikke kan anvende de bevilgede midler, såfremt arrangementets forventede antal deltagere overstiger de gældende rammer for forsamlinger på tidspunktet for arrangementets gennemførelse.

Har du spørgsmål, kan du skrive til Mikkel Larsen, Pulje- og projektmedarbejder, Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på H03U@kk.dk.