Søg Vanløsepuljen - Fristen er forlænget pga. Corona-virus

09.03.2020
Har du en idé til en aktivitet, et projekt eller et arrangement, som kan gøre Vanløse til en sjov, grøn og attraktiv bydel?

Med Vanløsepuljen ønsker Vanløse Lokaludvalg at inspirere Vanløses borgere til at skabe tværgående, bydelsrelaterede, og netværksdannende aktiviteter. Hvert år støtter Vanløsepulje rigtig mange projekter i hele Vanløse – alt fra fastelavnsarrangementer, Ældredagen til grønne projekter i bydelen. 

”Alle er velkommende til at sende en ansøgning til Vanløsepuljen. Er du f.eks. interesseret i at lave grønne aktiviteter i bydelens parker, kan du med fordel søge Vanløsepuljen for at dække bl.a. annonceudgifter og indkøb af materialer. Vi byder særligt ansøgninger velkommen, der skaber dialog og netværk i bydelen, og som i høj grad er båret af en frivillighed.” fortæller Bent Christiansen, Formand for Vanløse Lokaludvalg.

Alle borgere, foreninger, institutioner m.m. kan søge om støtte. Aktiviteten skal være offentlig tilgængelig og foregå i Vanløse eller være for Vanløses borgere. Støtten udbetales, når projektet er afsluttet og gives altid som en underskudsbevilling.

Det er ikke kompliceret at søge Vanløsepuljen.  Ansøgningsfristen d. 16 marts er blevet forlænget pga. corona-virus. Ansøgningerne bliver forhåbentlig behandlet på lokaludvalgets møde den 23. april. På lokaludvalgets hjemmeside kan læse mere om Vanløsepuljen, og hvordan du søger.

Har du spørgsmål, skriv gerne til Mikkel Larsen, Pulje- og projektmedarbejder, Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på H03U@kk.dk.