Tilfredshed med parkerings- forhold i Vanløse

12.04.2019
  • ""
Vanløse Lokaludvalg løfter sløret for de første resultater af sin borgerpanelundersøgelse om Vanløseborgernes parkeringforhold.

Undersøgelsen er nået bredt ud i bydelen med en deltagelse på 1.980 borgere. ”Vi er utrolig taknemlige for, at så mange vanløseborgere har givet deres besyv med i vores evaluering af parkeringforholdene i Vanløse”, fortæller Bent Christensen, Formand for Vanløse Lokaludvalg

59 % ønsker ingen ændringer 

Et af de spørgsmål, som lokaludvalget ønskede at få svar på, var, om borgere ønskede ændringer i de nuværende parkeringforhold omkring deres bopæl. Her svarede 59 % nej til ændringer, 31 % svarede ja og 10 % svarede ved ikke. Resultatet afspejler blandt andet, at flertallet af vanløseborgerne svarede, at de parkerer under 100 meter fra deres bopæl, og at de bruger mellem 0-2 minutter på at finde en parkeringsplads. Desuden svarede 63 %, at det ”ikke er noget problem” eller ”et lille problem” for deres gæster at finde parkeringspladser.

Analysearbejdet forsætter

Medlemmer i Vanløse Lokaludvalg er sammen med lokaludvalgets sekretariat og medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat i gang med at vende resultaterne af undersøgelse. ”Selvom spørgeskemaundersøgelsen viser en bred tilfredshed blandt vanløseborgerne, er det vigtigt for lokaludvalget at forstå, hvor i Vanløse parkeringen ikke er optimal for vanløseborgerne,” fortæller Bent Christensen.

I undersøgelsen har vanløseborgerne skulle besvare, hvor i Vanløse de bor. Svarprocenten er allerhøjest i området ”Midt”, hvilket meget vel kan skyldes, at området også dækker en parkeringszone. På Vanløse Lokaludvalgs ordinære møde den 21. september vil lokaludvalgets endelige rapport blive fremlagt. På mødet er der indlagt punktet ”borgernes tid”, hvor alle er velkommende til at komme med yderligere kommentarer. Rapporten vil også inkludere en spørgeskemaundersøgelse blandt fra de erhvervsdrivende i Vanløse om parkeringspørgsmålet.

Ny undersøgelse på vej

Vanløse Lokaludvalg arbejder også i disse uger på at færdiggøre en ny borgerpanelundersøgelse, der vil spørge ind til idræts- og motionslivet for Vanløseborgerne. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, hvorledes vanløseborgerne er tilfredse med de idræts- og motionstilbud, Vanløse bydel tilbyder. Lokaludvalget planlægger at gennemføre 3-4 borgerpanelundersøgelser om året.  

Læs rapport for borgerpanelundersøgelsen om parkeringforhold i Vanløse.