Trafikplan for Vanløse

14.10.2020
Lokaludvalget vil udarbejde en Trafikplan på baggrund af borger- og interessentinddragelse i Vanløse

Lokaludvalgets arbejdsgruppe for Trafik og Plan har løbende fået henvendelser om utrygge overgange ved de større veje, som krydset ved Jyllingevej/Krogebjerg og langs Kronen over Vanløse Allé/Apollovej, som begge er drøftet med Teknik og Miljøborgmesteren.  

Vanløse Lokaludvalg har i den anledning besluttet at gå i gang med at udarbejde en trafikplan for Vanløse, der tager afsæt i en mere overordnet og systematisk tilgang til bydelens trafikale udfordringer, og som gennem borgerdialog og inddragelse af særlige interessentgrupper får afdækket de udfordringer, løsningsforslag og muligheder som den almindelige vanløseborger oplever i sin hverdag.  

Målet er bl.a. at skabe et bedre overblik over de største problemstillinger, så lokaludvalget og politikerne i Borgerrepræsentationen har et bedre grundlag for at sikre, at alle trafikanter kan færdes under trygge forhold i bydelen. Vanløseborgerne vil løbende blive inddraget i arbejdet, bl.a. planlægges en borgerpanelundersøgelse og et netværksmøde om trafiksikkerheden i Katrinedalskvarteret, samt et borgermøde når forholdene for at mødes bliver lidt bedre. 

Følg med på Facebook og hjemmeside, hvis emnet har interesse.