Yngle- og levesteder for fugle

26.04.2019
  • ""
Ny rapport om yngle- og levesteder for fugle ved Damhusengen og Damhussøen

Natur360 har en rapport til Københavns Kommune over yngle- og levesteder for fugle ved Damhusengen og Damhussøen. Rapporten hedder Damhusengen og Damhussøen, Fugle og Forvaltning 2017.

I rapporten beskrives hvilke fuglearter der yngler i området og der redegøres for resultatet af rastefugletællinger foretaget månedligt fra november 2016 til maj 2017.

Formålet med rapporten er at skitsere konkrete naturplejetiltag for rastende og ynglende fugle og give input til parkens fuglevenlige drift. Rapporten indeholder mange interessante billeder af området, blandt andet drone billeder.