Valg til Vanløse Lokaludvalg

I starten af 2022 er der valg til Vanløse Lokaludvalg.

Vil du og din forening stille op til Vanløse Lokaludvalg eller være med til at bestemme hvem, der skal sidde i Lokaludvalget? Så læs mere her.

Alle foreninger, råd og brugerbestyrelser mm. der har aktiviteter i Vanløse kan stille en kandidat op til Vanløse Lokaludvalg og/eller være med til at stemme på, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026. Med andre ord, hvis du stiller op til Vanløse Lokaludvalg gør du det som repræsentant for en forening, og ligeså hvis du vil være med til at vælge det nye lokaludvalg ved at stemme. Vær opmærksom på, at en forening kun kan tilmelde én repræsentant til valget. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det også kandidaten, der er stemmeberettiget til valget. 

Tidsfrister for tilmelding

 • Fristen for at stille op som kandidat til lokaludvalget (og kunne stemme til valget) er den 14. januar 2022 kl. 12.
 • Fristen for at tilmelde sig til at stemme til valget er den 7. februar 2022 kl. 12.

Valget foregår digitalt

Selve valget foregår digitalt med en afstemning, der er åben 2 uger fra den 14. februar 2022. Alle stemmeberettigede vil modtage et link til afstemningen umiddelbart op til.

Alle kandidater, der er tilmeldt valget til Vanløse Lokaludvalg bliver præsenteret med tekst og foto på en hjemmeside forud for valget. Der vil også blive arrangeret et fysisk præsentationsmøde, hvor alle, der stiller op til valget, vil få mulighed for at fortælle om sig selv.

Præsentationsmødet holdes 31.01.2022.

TILMELD DIG TIL AT STEMME HER

Forud for den digitale afstemning skal du tilmelde dig valget som repræsentant for en forening. 

I kan som forening både vælge at opstille en kandidat til lokaludvalget (der også kan stemme til valget), eller I kan vælge kun at tilmelde en repræsentant, der kan stemme til valget. Vær opmærksom på, at en forening kun kan tilmelde én repræsentant til valget. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det også kandidaten, der er stemmeberettiget til valget. 

Find link til tilmelding til at stemme her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=WWG3J9UXJK35

Det formelle

I tilmeldingen vil I blive bedt om, at udfylde:

 • kontaktoplysninger på den foreningsrepræsentant, der skal stemme
 • oplysninger om foreningen
 • kontaktoplysninger på en anden person i foreningen

Efter I har udfyldt tilmeldingen, vil I blive bedt om at fremsende dokumentation for:

 • at foreningen har eksisteret minimum et år fra den dato, du tilmelder dig valget.
 • at foreningen har/repræsenterer minimum 15 medlemmer fra den dato, du tilmelder dig valget.
 • at foreningen har aktiviteter i bydelen. 

Animationsvideo om valg til lokaludvalg

Video Url

Bemærk, at når der afspilles videoen, kan en eller flere cookies fra tredjepart gemmes på din computer af udbyderen af videoen.

Valg til lokaludvalg - Hvorfor stille op?

Video Url

Bemærk, at når der afspilles videoen, kan en eller flere cookies fra tredjepart gemmes på din computer af udbyderen af videoen.

Hvad får man ud af at sidde i Lokaludvalget? 

Du skal overveje at stille op til Lokaludvalget, hvis du har lyst til at prøve at påvirke politikerne på Rådhuset med dine og dit baglands holdninger og lokale perspektiver. Ved at sidde i lokaludvalget kan du få erfaring med politik og byudvikling på et lokalt plan.

Igennem lokaludvalgsarbejdet kan du også få erfaring som arrangør af borgerrettede begivenheder i Vanløse, og være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen. Du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i bydelen.

Som repræsentant for en forening, skal du overveje at stille op til Lokaludvalget, hvis du:

 • Har lyst til at prøve at påvirke politikerne på Rådhuset med dine og resten af bydelens perspektiver, mærkesager og holdninger.
 • Har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
 • Vil være med til at arbejde for en række lokalt forankrede visioner for Vanløse.
 • Vil være med til årligt at dele ca. 1,3 mio. kr. ud til aktiviteter i Vanløse igennem lokaludvalgets puljer.
 • Kan lide at dykke ned i komplekse politiske sager og projekter og forsøge at få det lokale perspektiv med.

Video om lokaludvalgenes arbejde i København

Video Url

Bemærk, at når der afspilles videoen, kan en eller flere cookies fra tredjepart gemmes på din computer af udbyderen af videoen.

Hvor mange pladser er der i lokaludvalget?

Hvert lokaludvalg skal i valgperioden 2022-2026 bestå af 25 medlemmer. Der skal vælges 15 nye medlemmer fra foreningslivet i Vanløse til lokaludvalget. De resterende 10 medlemmer er politisk udpegede, som skal repræsentere hvert parti i Borgerrepræsentationen pr. 1. januar 2022. Der er nemlig en særlig fordelingsnøgle mellem politisk udpegede medlemmer fra partierne og foreningsmedlemmer, der vælges af bydelen her til valget i februar 2022.

FAQ - Valg til Lokaludvalg 2022

Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål om valg af foreningskandidater til lokaludvalg.

Alle regler om valg til lokaludvalg kan du finde i ’Retningslinjer for digitalt valg af foreningskandidater til lokaludvalg’, som er godkendt af Københavns borgerrepræsentation d. 4. november 2021, samt i ’Regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune’ à d. 4. november 2021.

VALGPROCESSEN
1. Hvem indkalder til valget?

Lokaludvalgenes sekretariater indkalder til valg til Lokaludvalg. Sekretariaterne er ansat under Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. De sørger for den praktiske tilrettelæggelse af valget og indkalder lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, råd og netværk til at deltage i valget på vegne af Københavns Kommune.

2. Hvordan finder lokaludvalgssekretariaterne frem til de foreninger, organisationer og brugerbesty-relser, der skal indbydes ti

Lokaludvalgssekretariatet bruger CVR-registeret, deres lokale viden og andre informationskanaler til at danne sig et overblik over foreninger, bestyrelser, råd mfl., der har aktiviteter i bydelen (se retningslinjernes §2). Formålet er at nå ud til så mange af de lokale foreninger som muligt.

Foreninger, der ikke er CVR-registreret eller på anden måde kendt af lokaludvalgssekretariaterne, men lever op til gældende regler og retningslinjer for at opstille til valg til lokaludvalg, er meget velkomne til at henvende sig til sekretariaterne og deltage i valget.

3. Hvor mange lokaludvalgsmedlemmer skal der vælges?

Hvert lokaludvalg skal i valgperioden 2022-2026 bestå af 25 medlemmer. Antallet afhænger af antallet af politiske partier på tidspunktet for Borgerrepræsentationens konstituering (10 partier pr. d. 1. januar 2022). De politiske partier i Borgerrepræsentationen udpeger hver ét medlem, samt en 1.- og 2.-suppleant til hvert lokaludvalg. De resterende 15 pladser i lokaludvalget går til foreningerne i bydelen. De foreninger, der ikke får en medlemsplads i lokaludvalget, tilbydes en suppleantplads.

4. Hvad er processen for valg til lokaludvalg?
 • Den 14. januar 2022 kl.12.00 er frist for tilmelding som kandidat.
 • D. 24. januar 2022 bliver alle lokaludvalgskandidater offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside ”Om lokaludvalg” og på lokaludvalgenes hjemmesider.
 • Fra d. 24.- 31. januar 2022 afholder lokaludvalgssekretariaterne præsentationsmøder, hvor de opstillede kandidater kan præsentere sig for hinanden, de stemmeberettigede foreninger og for andre lokale interessenter. Find mere info på dit lokaludvalgs hjemmeside.
 • D. 7. februar 2022 kl.12.00 er der frist for tilmelding til at stemme (for kandidater der kun vil stemme og ikke stiller op).
 • D. 14. februar kl.12.00 vil du modtage et link til den digitale afstemning.
 • Fra d. 14. februar kl.12.00 til d. 28. februar 2022 kl.12.00 kan du afgive din stemme via link til afstemning.
5. Hvordan sammensættes lokaludvalget?

De 10 politiske partier i Borgerrepræsentationen udpeger hver ét medlem, samt en 1.- og 2.-suppleant til hvert lokaludvalg. De resterende 15 pladser i lokaludvalget går til foreningerne i bydelen. De foreninger, der ikke får en medlemsplads i lokaludvalget, tilbydes en suppleantplads.

OPSTILLING OG TILMELDING TIL VALG
7. Hvordan tilmelder jeg mig som kandidat og/eller stemmeberettiget til valget?

Den forening, du skal repræsentere ved valget, har modtaget et link til et tilmeldingsskema. I skemaet skal du oplyse, om du vil stemme og stille op eller blot stemme til valget. Du skal også oplyse, hvilken forening du repræsenterer, dine kontaktoplysninger og en kort opstillingstekst. Herefter skal du via e-mail indsende den påkrævede dokumentation til lokaludvalgssekretariatet.

Vi ønsker en bred repræsentation af bydelens beboere, institutioner, erhverv og tilbud i lokaludvalgene. Derfor har vi lavet tre interesseområder, der dækker bredest muligt. Som kandidat til lokaludvalget, skal du vælge, hvilket område du vil repræsentere. De tre interesseområder er:

a. børn, unge, idræt, kultur og fritid.

b. ældre, sundhed, social og integrationsområdet.

c. bolig, miljø og erhverv.

Da alle tre interessegrupper i udgangspunktet skal være repræsenteret i lokaludvalget, vil minimum én kandidat fra hver interessegruppe, hvis der er opstillede i alle tre grupper, få tildelt en medlemsplads i lokaludvalget – uanset om den ene kandidat har modtaget færre stemmer end kandidater fra de to andre interessegrupper. Det er muligt at skifte interessegruppe indtil tidspunktet for præsentationsmødet

Hvis du kun stemmer til valget, skal du ikke placere dig i en interessegruppe, men afgør selv, hvor du vil placere dine stemmer. Lokaludvalgene er omfattet af ligestillingsloven og valget skal i princippet indstille lige mange medlemmer af hvert køn. Københavns Kommune opfordrer alle uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger og seksuel orientering til at stemme eller stille op til valg til lokaludvalg.

8. Skal jeg være medlem af foreningens bestyrelse for at kunne deltage i valget?

Du behøver ikke at være medlem af foreningens bestyrelse, men du skal være udpeget af foreningen til at repræsentere foreningen til valg til lokaludvalget.

9. Skal jeg være medlem af den forening jeg gerne vil repræsentere i valget?

Nej, du behøver ikke være medlem af den forening, du stiller op for, men foreningen skal indvillige i, at du stiller op på deres vegne.

10. Hvad hvis jeg har andre holdninger end min forening til en sag?

Det er et grundlæggende demokratisk princip, at man ikke er bundet af andres meninger. Selvom du repræsenterer en forening i lokaludvalget, er du fri til at danne dig din selvstændige mening.

11. Hvad sker der, hvis jeg flytter, min forening opløses eller vil fratage mig pladsen i lokaludvalget?

Som foreningsmedlem af et lokaludvalg, er du personligt valgt. Det betyder, at du ikke har pligt til at fortsætte i lokaludvalget, hvis du flytter til en anden kommune eller bydel. Omvendt er du heller ikke forpligtet til at træde ud af lokaludvalget, selvom du flytter. Hvis din forening ophører med at være aktiv i bydelen, kan du ikke blive siddende som medlem af lokaludvalget. Da du er personligt valgt, kan din forening ikke fratage dig pladsen i lokaludvalget mod dit ønske, selv om de hellere vil have en anden repræsentant i lokaludvalget.

VALGREGLER OG PROCEDURER
12.Hvor mange repræsentanter pr. forening kan deltage i valg til lokaludvalg?

Hver forening kan tilmelde én repræsentant. Repræsentanten kan stille op som kandidat til valget. Foreningen kan også vælge, at repræsentanten kun skal stemme til valget. Hver forening kan kun være repræsenteret med ét medlem eller én suppleant i lokaludvalget. Hvis en forening har aktiviteter i flere bydele, kan foreningen godt stille op til flere lokaludvalg. Man kan dog kun opstille én kandidat til hvert lokaludvalg. En forening må gerne opstille den samme kandidat til flere lokaludvalg.

13.Hvad med de medlemmer, der udpeges af partierne? Kan de stemme?

Selvom du er politisk udpeget til at sidde i Lokaludvalget, kan du godt stemme til valget, hvis du udpeges af en anden forening til at stemme end det politiske parti, du er udpeget af (fx en boligforening). Men du kan ikke stille op som repræsentant for en forening, da du allerede er udpeget som politisk medlem af lokaludvalget.

14. Kan den samme person stemme på vegne af flere foreninger i samme bydel?

Ja, hvis to eller flere foreninger udpeger den samme person til at registrere foreningens stemme til valget, er det tilladt.

15. Hvilke krav er der til foreninger, der gerne vil opstille en kandidat og/eller stemme?

Foreninger, råd og brugerbestyrelser, der har aktiviteter i bydelen, kan enten: 1) opstille en kandidat til lokaludvalget og stemme til valget eller 2) vælge blot at stemme.

Politiske partier, der ikke er repræsenteret i Borgerrepræsentationen, kan stille op som foreninger, på lige vilkår med alle andre foreninger. For at opstille en kandidat og/eller stemme til valget, er det et krav, at jeres forening:

a. har eksisteret minimum et år ved tilmelding

b. har minimum 15 medlemmer ved tilmelding. Dette skal forstås sådan, at foreninger og frivillige organisationer skal have min. 15 medlemmer. Brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet og skal kunne dokumentere, at de samlet set repræsenterer flere end 15 brugere. Boligforeninger, herunder andelsboligforeninger, skal have minimum 15 andele, lejemål eller ejere.

c. er aktiv i bydelen.

Som dokumentation skal foreningen fremsende:

a. Navn på stemmeafgiver/opstillede foreningsrepræsentant, e-mail, telefonnummer og fødselsdato.

b. Foreningens navn.

c. Navn, e-mail og telefonnummer på én kontaktperson, der kan bekræfte at stemmeafgiver eller den opstillede foreningsrepræsentant repræsenterer foreningen til valget.

d. En kort beskrivelse af foreningen og den opstilledes baggrund for at stille op til valg, interesse i arbejdet i lokaludvalget og i bydelen.

e. Dokumentation for foreningens 1 års eksistens og min. 15 medlemmer.

Dokumentationen kan tage mange forskellige former, f.eks. vedtægter med beskrivelse af foreningens formål, fotos, link til hjemmeside, mødereferater. Eller referat fra sidste ordinære møde i generalforsamlingen, bestyrelsen el.lign. Kontakt lokaludvalgssekretariatet, hvis du er i tvivl.

16. Hvilke krav er der til en kandidat til lokaludvalget?

a. Du skal repræsentere en forening (se ’krav til foreninger’).

b. Du skal være 18 år på tidspunktet for valget (d.14. februar 2022).

17. Hvem tjekker, om alle krav er opfyldt?

Dokumentationen registreres i lokaludvalgets sekretariat. Hvis foreningen eller kandidaten ikke lever op til kravene eller ikke indsender dokumentationen, er du ikke berettiget til at stille op eller stemme. Inden valget undersøger sekretariatet, om de tilmeldte foreninger, som ikke på forhånd er kendt og registreret af sekretariatet, er aktive i bydelen. Sekretariatet kan i den forbindelse kræve fremsendelse af dokumentation.

18. Hvad hvis jeg kun vil være suppleant til lokaludvalget?

Hvis du gerne vil være suppleant, men ikke ønsker at blive valgt som medlem i lokaludvalget, opfordrer vi til, at du, på vegne af en forening, lader dig opstille til valget, men i dit opstillingsgrundlag skriver, at du kun vil være suppleant. Du kan også blive suppleant efter valget, ved at henvende dig til sekretariatet og blive opskrevet på én af suppleringslisterne for ét af de tre interesseområder.

VALG OG AFSTEMNING

 

 

19. Hvad er tilmeldingsfristen og hvornår skal der stemmes?

Tilmelding er mulig fra det tidspunkt, du modtager linket til tilmelding.

a. Fristen for at stille op som kandidat er d. 14. januar 2022 kl. 12.00

b. Fristen for tilmelding til kun at stemme er d. 7. februar 2022 kl. 12.00

Man er først tilmeldt når sekretariatet har modtaget dokumentation for de 15 medlemmer og et års eksistens. Dvs. at dokumentationen skal være sendt til sekretariatet inden tilmeldingsfristen.

20. Hvordan stemmer jeg?

Der kan afgives stemmer i perioden fra d. 14. februar kl. 12.00 til d. 28. februar kl. 12.00.

Som stemmeberettiget og kandidat vil du d. 14. februar få tilsendt et link til den digitale afstemning, som foregår via et digitalt skema.

En forening kan kun tilmelde én repræsentant til at stemme. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det kandidaten, der er stemmeberettiget. Hver stemmeberettigede har 9 stemmer.

Afstemningen vil på forhånd være sat op til det maksimale antal stemmer. Du kan vælge ikke at afgive en eller flere af dine stemmer.

Efter d. 28. februar kl. 12 kan sekretariaterne se, hvilke kandidater, der har fået flest stemmer. De 15 kandidater med flest stemmer indstilles til lokaludvalget.

21. Kan andre se, hvem jeg stemmer på?

Afstemningen er hemmelig, så man vil ikke kunne se, hvem der har stemt på hvem. Efter valget vil det være tilgængeligt, hvor mange stemmeberettigede der var og hvor mange stemmer den enkelte forenings kandidat har fået.