Byliv, Kultur og Erhverv

Billede
Marked på Vanløse Torv

Byliv, Kultur og Erhverv

Fotograf
Jonathan Ussing Magyar

Vision for Byliv, Kultur og Erhverv

Vi drømmer om et levende Vanløse med flere kultursteder og byrum, der skaber rammer for lokale mødesteder med plads til aktiviteter og ophold for alle. Et Vanløse hvor kulturelle aktører og lokale erhvervsdrivende skaber et mangfoldigt byliv fyldt med oplevelser, sprudlende kreativitet og et blomstrende handelsliv.

Indsatser

Under temaet Byliv, Kultur og Erhverv har vi valgt at arbejde med tre indsatser, som du kan læse om herunder.

Borgerdialog

Vis alle

Borgermøde om Elna Munchs Plads - Marts 2023

Antal deltagere

Ca. 40 borgere

Form

Mundtlig dialog

Input

 • Trafikafviklingen på pladsen
 • Trafiksikkerhed ift. ind- og udkørsel tæt på krydset Jyllingevej/Ålekistevej
 • Trafik på de omkringliggende veje som følge af dagligvarebutikken
 • Parkeringssituationen generelt i området
 • For få parkeringspladser ved dagligvarebutik
 • Utilfredshed med bygningshøjde og skyggepåvirkning
 • Bekymring for placering af botilbud ud til et kryds med høj støjbelastning, bustrafik samt vareindlevering
 • Utilfredshed med at bebygge grønne villahaver og fælde gamle træer
 • Tvivl om kundegrundlag til et supermarked mere i nærområdet, hvor der allerede ligger to supermarkeder
 • Bekymring for om der vil komme et støjende ventilationsanlæg i forbindelse med dagligvarebutikken

Borgermøde om Slotsherrensvej Vest – November 2023

Antal deltagere
Ca. 35 borgere

Form
Mundtlig dialog

Input

 • Højde på de nye bygninger med friplejehjem/sundhedshus
 • Skyggevirkninger for omkringliggende villaer
 • Beplantning i skel til de omkringliggende villaer
 • Hvilke type boliger bliver det bevaringsværdige fabriksbyggeri omdannet til