Københavns Kommunes logo

Vanløsepuljen

Ansøg om penge fra Vanløsepuljen og lav aktiviteter og projekter i bydelen.

Vil du være med til at skabe mere liv i Vanløse?

Har du en idé til en aktivitet, et projekt eller et arrangement, som kan gøre Vanløse til en sjov, grøn eller attraktiv bydel? Så kan du søge Vanløsepuljen om støtte.

Med Vanløsepuljen ønsker Vanløse Lokaludvalg at inspirere Vanløses borgere til at skabe tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Støtten udbetales, når projektet er afsluttet og gives altid som en underskudsbevilling.

Hvem kan søge Vanløsepuljen?

Alle borgere, foreninger, institutioner mm. kan søge Vanløsepuljen om støtte. Aktiviteten skal være offentlig tilgængelig og foregå i Vanløse eller være for Vanløses borgere. 

Billede
Proces ved puljemidler

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister for projekter med afvikling i 2023

23. januar 2023 (behandles 23. februar)

20. marts 2023 (behandles 27. april)

15. maj 2023 (behandles 15. juni)

14. august 2023 (behandles 14. september). I denne runde behandler vi juleansøgninger.

16. oktober 2023 (behandles 16. november). Bemærk, lokaludvalget behandler både 2023 og 2024 ansøgninger. 

Hvordan søger jeg?

Orienter dig i retningslinjerne for Vanløsepuljen, hvor du kan læse, hvad lokaludvalget vægter, og hvad dit projekt skal overholde. 

Lever dit projekt op til støttebetingelserne, skal du downloade, udfylde og sende et ansøgningsskema til lokaludvalget via kontaktformularen. Find alle ansøgningsfrister nedenfor. Bemærk at alle juleansøgningen behandles som udgangspunkt på lokaludvalget møde i september med ansøgningsfrist i august.

Modtager du støtte skal det være synligt ved logo og omtale, at projektet er støttet af Vanløse Lokaludvalg. På tryksager skal Københavns Kommunes logo, Københavnermærket, fremgå sammen med Vanløse Lokaludvalgs logo. Du finder logoer nederst på siden.

Når projektet er afsluttet, skal du senest én måned efter arrangementet er afholdt, dog senest den 31. december, sende et udfyldt evaluerings- og regnskabsskema til lokaludvalget via kontaktformularen. 

Ansøgningsskema, retningslinjer og evalueringsskema

FAQ

Vis alle

Hvad kan jeg søge til

  • Tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter og arrangementer.
  • Projektet skal være offentligt tilgængeligt og foregå i Vanløse eller være for Vanløses borgere.
  • I retningslinjerne for Vanløsepuljen kan du læse mere om, hvad lokaludvalget lægger vægt på.  

Når jeg har indsendt en ansøgning, hvad sker der så?

Når du har sendt din ansøgning til vores fællespostkasse, vil vi læse den og derefter kvittere dig for indsendelse af ansøgningen. Hvis vi gerne vil have uddybet noget vedrørende din ansøgning, vil vi kontakte dig for at få uddybende informationer. Derefter behandler vores puljuegruppe ansøgningen, der indstiller ansøgningen til et senere lokaludvalgsmøde, hvor den endelige beslutning tages. Du vil derefter få svar fra sekretariatet om, hvad lokaludvalget har besluttet vedrørende din ansøgning. 

Kan jeg søge støtte til aktiviteter, der er afholdt?

Nej, du kan som udgangspunkt ikke få støtte til dit projekt, hvis dine aktiviteter er afholdt inden beslutningstidspunktet. Dette betyder, at vi kun støtter aktiviteter, der ligger bagefter lokaludvalgsmødet, hvor beslutninger om tildeling af støttemidler tages. Du kan se i vores kalender, hvornår der er lokaludvalgsmøde efter ansøgningsfristen. 

Hvad betyder det, at støtten gives som underskudsgaranti?

Hvis dit projekt tildeles støttemidler fra vores pulje, dækker det underskuddet, som projektet forventes at få. Dette betyder også, at lokaludvalget ikke som udgangspunkt støtter projekter, der regner med et overskud. Giver projektet et mindre underskud end forventet vil støtten være tilsvarende mindre.

Hvornår vil støtten blive udbetalt?

Som udgangspunkt vil du få støtten udbetalt, når du har indleveret regnskab og evaluering til sekretariatet, og dette er blevet godkendt af vores økonomimedarbejder. Der vil være mulighed for at få halvdelen af støtten forudbetalt før indlevering af regnskab, hvis du søger om dette. 

Geografisk område

Vanløse dækker ud over postnummer 2720 også områder i postnumrene 2700 Brønshøj og 2400 København NV. Se kort over Vanløse Bydel herover.