Om lokaludvalget

Vanløse Lokaludvalg er et af de i alt 12 lokaludvalg i Københavns Kommune.

Vanløse Lokaludvalg er din lokale samarbejdspartner, når Vanløse skal udvikles. Vi bringer lokale interesser og behov videre til politikerne i Borgerrepræsentationen og samarbejder aktivt med vanløseborgerne og kommunens forvaltninger om de temaer, der er væsentlige for Vanløse. Vi sørger altså for at idéer og ønsker fra Vanløses borgere bliver hørt – det gælder alt fra kulturlivet til skoledistrikter, trafiksanering og anlægsprojekter i bydelen.

Hvert 4. år laver vi en bydelsplan for Vanløse, baseret på fakta og særkenderne ved Vanløse og med en række visioner for bydelens udvikling udarbejdet med stor inddragelse af vanløseborgerne. 

Vanløse Lokaludvalg har et sekretariat med fire ansatte, der bistår, administrerer og koordinerer lokaludvalgets arbejde i det daglige.

Se Vanløses bydelsgrænse herunder:

Du kan samarbejde med os:

  • omkring et konkret projekt eller en indsats til gavn for bydelen
  • søge økonomisk støtte til dine projekter
  • komme i kontakt med Københavns Kommunes forvaltninger og politikere gennem os

Vi har et stort netværk i bydelen og et omfattende kendskab til bydelens projekter. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål omkring Vanløses udvikling, konkrete igangværende tiltag eller hvis du søger input og samarbejdspartnere til eget dit projekt.

Ordinære Lokaludvalgsmøder

Vanløse Lokaludvalg holder møde hver måned undtagen juli. På ca. hvert andet møde behandler vi ansøgninger om puljemidler.

Tid og sted: Alle møder bliver afhold i Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse. Hvert møde begynder kl. 18.30 med borgernes tid, hvor alle er velkomne til at stille spørgsmål til lokaludvalget. 

Høringer og forslag

Kommunens forvaltninger skal inddrage lokaludvalget i god tid, inden der træffes endelig politisk beslutning i sager, der er af særlig betydning for bydelen. Det kan være lokalplanforslag eller kommunale planer og politikker for fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre og kultur.

I den forbindelse går lokaludvalget i dialog med bydelen og indsamler synspunkter og perspektiver f.eks. ved at; arrangere borgermøder, gå i dialog med netværk, lave digitale undersøgelser, være i dialog på sociale medier mm. 

Lokaludvalget kan desuden fremsende forslag til Borgerrepræsentationens udvalg og udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder.

Medlemmer

I valgperioden 2022-2026 består lokaludvalget af 25 medlemmer. 

De 10 medlemmer er politisk udpeget af partierne i Borgerrepræsentationen. De øvrige 15 medlemmer repræsenterer forskellige foreninger i Vanløse. 

 

Se alle lokaludvalgsmedlemmer

Politisk udpegede

Aaron Sadowsky
Valgt for: Radikale Venstre

Jens Wedenborg
Valgt for: Det Konservative Folkeparti

Mie Borg Sirich
Valgt for: Socialistisk Folkeparti

Michael Jacobsen 
Valgt for: Venstre

Poul Hviid 
Valgt for: Enhedslisten

Sarah Simone Aastrup Lorentzen
Valgt for: Liberal Alliance

Palle Ivan Hansen
Valgt for: Nye Borgerlige

Bent Christensen
Valgt for: Socialdemokratiet

Vakant
Valgt for: Alternativet

Vakant
Valgt for: Dansk Folkeparti

 

Foreningsrepræsentanter

Rikke Skovgaard Andersen
Valgt for: Vanløsespejderne - Hyltebjerg Gruppe

Jan Lindboe
Valgt for: Københavns Trampolinklub (KTK)

Jonas Collin Pedersen
Valgt for: A/B Vanløse Port

Jens Andersen 
Valgt for: VHC/Vidar

Peter Helt Haahr 
Valgt for: Kæragervejens Grundejerforening

Maria Bagger Grell 
Valgt for: Andelsboligforeningen for København og Omegn

Jørn Kofod 
Valgt for: Damhusengens Bilaug

Per Stengade 
Valgt for: Enggruppen

Hans Thomsen 
Valgt for: Seniorklubben Vanløse

Niels Christian Juul 
Valgt for: Beboerrepræsentationen Hebsgaards Have

Anne Fausbøll 
Valgt for: Grøndal Lokalråd

Thomas Hye-Knudsen
Valgt for: Foreningen Hus Forbi

Nicolaj Bjørn Jensen
Valgt for: Grundejerforening Åbakken

Hanna Feddersen
Valgt for: Løvholmens Vejlaug

Lars Georg Jensen
Valgt for: Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvartér

 

Lidt fakta

Borgerrepræsentationen besluttede den 13. oktober 2005 løbende at etablere lokaludvalg i alle bydele i København i løbet af valgperioden 2006-2009. I 2006 blev Vanløse Lokaludvalg etableret.

I Lokaludvalget sidder der 25 medlemmer, hvoraf de 10 er udpeget fra hvert af de politiske partier der sidder i Borgerrepræsentationen. De resterende 15 medlemmer repræsenterer forskellige frivillige foreninger I Vanløse, blandt andet indenfor idræts-, skole-, kultur-, ældre-, miljø- og boligområdet.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter i bydelen. Til det formål har vi en pulje cirka 1 mio. kr. årligt. Lokale foreninger, organisationer og borgere kan søge Lokaludvalget om tilskud til deres aktiviteter og projekter fra disse puljemidler.

Video om Københavns Kommunes lokaludvalg

Video Url

Bemærk, at når der afspilles videoen, kan en eller flere cookies fra tredjepart gemmes på din computer af udbyderen af videoen.