Bydelsplan for Vanløse

Billede
Vanløsejordklode

Bydelsplan for Vanløse

Bydelsplanen beskriver visioner for fremtiden og fungerer som prioriteringsredskab for lokaludvalgets arbejde med udviklingen af Vanløse

Bydelsplan 2023-2026

Vanløse Lokaludvalg udarbejder hvert fjerde år en ny bydelsplan for Vanløse.

Bydelsplanen er både vores visionspapir og arbejdsplan, en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til udviklingen af Vanløse, og et lokalt inspirationskatalog og indblik for Borgerrepræsentationen, hvor politikerne på rådhuset kan se, hvilke lokale udfordringer og potentialer, der optager os i Vanløse. 

Bydelsplanen indeholder en overordnet vision for Vanløse samt en række indsatser, der er fordelt under de fire temaer:

  • Byliv, Kultur og Erhverv
  • Idræt, Bevægelse og Sundhed
  • Natur og Miljø
  • Trafikken i Vanløse

Vi glæder os til at bruge bydelsplanen som et værktøj i dialogen med forvaltninger, politikere og bydelen om udviklingen af Vanløse.