Om Vanløse

Vanløse i tekst og tal

Hvordan kan man indkredse, hvad der kendetegner en bydel? Er det huse, veje, pladser og parker? Er det antallet af skoler og kulturhuse – eller de mennesker, der bor i bydelen?

Herunder har vi tegnet et øjebliksbillede af, hvad Vanløse er ved hjælp af en række aktuelle nøglefakta om bydelen. Du finder hele nøgletalsrapporten i filerne nederst på siden.

Vanløse er en af Københavns Kommunes ydre bydele, der geografisk strækker sig fra Bellahøjmarken til Islev Station og derfra er omkranset af et grønt bælte, der løber gennem Krogebjergparken til Damhussengen og -søen og videre gennem Grøndalsparken til Genforeningspladsen tilbage til Bellahøjmarken. Alligevel er der kun 25 kvadratmeter grønne områder pr. borger i Vanløse, mens der i gennemsnit er 33 kvadratmeter grønne områder pr. borger i hele København.

Vanløse blev hovedsageligt fuldt udbygget i perioden 1920-60 og er derfor den bydel i København, der vokser mindst, med et lavt antal nyopførte boligkvadratmeter i forhold til de fleste andre bydele. 

Boligmassen er kendetegnet ved en række større villakvarterer og enkelte større boligkarréer og højere bebyggelse, særligt langs de større veje. Størstedelen af bydelens veje er private fællesveje. Vanløse har en højere andel af ejerboliger og en  mindre andel af almene boliger end Københavns samlede gennemsnit.

Vanløse er godt forbundet med offentlig transport med to metrostationer, fem S-togstationer og flere buslinjer. Bydelen er samtidig gennemskåret af flere større indfaldsveje, der giver gode forbindelser, men også tung og tæt trafik og en høj barriereeffekt tæt ved skoler, boligkvarterer og indkøbsmuligheder.

Vanløse har tre postnumre - 2720 Vanløse, 2400 København NV og 2700 Brønshøj. Det betyder, at mange af de omkring 20 procent af borgerne der bor i et andet postnummer end 2720 Vanløse, ikke nødvendigvis er opmærksomme på, at de hører til Vanløse bydel.

Bydelen er centrum for mange forskellige menneskers hverdagsliv med de i alt 40.633 borgere, der bor i Vanløse.

Om nøgletalsrapporten

Nøgletalsrapporten for Vanløse 2022 indeholder nøgletal om Vanløse og om Vanløses indbyggere og udarbejdes hvert fjerde år i forbindelse med, at der konstitueres nye lokaludvalg. Nøgletallene omhandler bl.a. befolkningsudvikling, socioøkonomi, social udsathed, helbred, erhverv og beskæftigelse, byudvikling og trafik samt skole og fritidsliv. I rapporten sammenlignes Vanløse med resten af København og med de øvrige 11 lokaludvalgsområder.