Repræsentantskab

Vanløse Lokaludvalg har et repræsentantskab, der er med til at kvalificere arbejdet med bydelsplanen.

Vanløse Lokaludvalg har etableret et lokalt repræsentantskab, som følger arbejdet med bydelsplanen på sidelinjen.

Repræsentantskabet har haft lokaludvalgets udkast til bydelsplan i høring og har efterfølgende godkendt bydelsplanen på et repræsentantskabsmøde. 

Repræsentantskaberne inviteres én gang om året til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen.