Trafikken i Vanløse

Billede
Trafik

Trafikken i Vanløse

Fotograf
Jonathan Ussing Magyar

Vision for Trafikken i Vanløse

Vanløse skal være en bydel i trafikal balance; hvor borgernes dagligliv og fremkommelighed vægtes højest, og hvor miljøvenlige og bæredygtige transportformer er det oplagte og attraktive førstevalg.

Vi ønsker, at Vanløse bliver et godt sted at leve, bo og arbejde, og derfor skal belastningen fra den gennemgående trafik reduceres og bløde trafikanter tilgodeses i trafikløsningerne, så det er trygt at færdes i bydelen.

Indsatser

Under temaet Trafikken i Vanløse har vi valgt at arbejde med tre indsatser, som du kan læse om herunder.